Weblog

Dit activiteitenboek wil een hulpmiddel zijn voor pmt-studenten en beginnende pmt-ers bij het zoeken naar geschikte activiteiten voor de pmt. De activiteiten zijn geordend op grond van de hoofdthema’s van de pmt. Naast activiteiten bevat het boek theoretische onderbouwingen van de thema's en voorbeelden van doelen en vragen die aan de thema's en activiteiten gekoppeld kunnen worden.

Activiteitenboek PMT

Leerlingen uit de bovenbouw leren 'juf' of 'meester' te zijn tijdens de gymlessen van de groepen 1 en 2. Dit doen ze onder begeleiding van de gymdocent.

Klik op de link voor de webversie van een filmpje over deze tutorgymles.

Tutorgymles 

Tutorgym

 

Piet Meerdink in memoriamOp 23 november is drs. Piet Meerdink als gevolg van een verkeersongeluk op 80-jarige leeftijd overleden. Meerdink is van 1969 tot 1997 als docent, adjunct directeur, directeur en opleidingscoördinator verbonden geweest aan de Calo, eerst in Arnhem, later in Zwolle. Hij is opgeleid aan de C.A.L.O. Rotterdam en heeft later, onder begeleiding van Bart Crum, zijn doctoraal behaald aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding (VU Amsterdam). In lijn met het gedachtegoed van zijn  leermeester C.C.F. Gordijn, stond Meerdink samen met Jan Tamboer aan de basis van een wetenschappelijk verdiepte didactiek van het bewegingsonderwijs. Onder zijn inhoudelijk bezielde leiding is de CALO als Academie voor Lichamelijke Opvoeding uitgegroeid tot 'de Calo' (acroniem), centrum voor bewegingsbeïnvloeding met opleidingen op het terrein van Bewegingsonderwijs, Psychomotorische therapie en Sportkunde. Bij zijn terugtreden als afdelingsdirecteur in 1995 werd hem de erepenning van de KVLO toegekend voor zijn niet aflatende aandacht voor de 'theorie/praktijk-problematiek' en zijn strijd tegen de veralgemenisering van de lerarenopleiding. Zijn inzet als afdelingsdirecteur kan gekenschetst worden met: hoogwaardig vakmanschap.

In 2013 is Ingrid Bijker-Anemaat gestart met een cursus MRT. Tijdens de basiscursus heeft zij SUPER gym ontwikkeld. Tijdens de verdiepingscursus heeft Ingrid aan SUPER gym ook een onderzoek verbonden, om zo SUPER gym verder te ontwikkelen. De resultaten van dit onderzoek presenteert zij in het artikel hieronder.

Alen Kelecija (Kele) is derdejaars student aan de Calo en heeft de kans gekregen om deze zomer aan de slag te gaan als kampbegeleider en voetbaltrainer bij Dutch Total Soccer, in New York. Door middel van een blog wilt hij zijn avonturen met de buitenwereld delen. Lees gauw verder!

Wil jij met je 1e jaars klas 100,- cash-back op je klassenkleding? Neem dan contact op met het web!

2 pagina's1 2 >
 

Delen

Druk rechts op de buttons