Piet Meerdink in memoriam
06-12-2016

Piet Meerdink in memoriamOp 23 november is drs. Piet Meerdink als gevolg van een verkeersongeluk op 80-jarige leeftijd overleden. Meerdink is van 1969 tot 1997 als docent, adjunct directeur, directeur en opleidingscoördinator verbonden geweest aan de Calo, eerst in Arnhem, later in Zwolle. Hij is opgeleid aan de C.A.L.O. Rotterdam en heeft later, onder begeleiding van Bart Crum, zijn doctoraal behaald aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding (VU Amsterdam). In lijn met het gedachtegoed van zijn  leermeester C.C.F. Gordijn, stond Meerdink samen met Jan Tamboer aan de basis van een wetenschappelijk verdiepte didactiek van het bewegingsonderwijs. Onder zijn inhoudelijk bezielde leiding is de CALO als Academie voor Lichamelijke Opvoeding uitgegroeid tot 'de Calo' (acroniem), centrum voor bewegingsbeïnvloeding met opleidingen op het terrein van Bewegingsonderwijs, Psychomotorische therapie en Sportkunde. Bij zijn terugtreden als afdelingsdirecteur in 1995 werd hem de erepenning van de KVLO toegekend voor zijn niet aflatende aandacht voor de 'theorie/praktijk-problematiek' en zijn strijd tegen de veralgemenisering van de lerarenopleiding. Zijn inzet als afdelingsdirecteur kan gekenschetst worden met: hoogwaardig vakmanschap.