&lsquo;t Web<br />Nummer 2 2008

‘t Web
Nummer 2 2008

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Jonge Werkers Studietweedaagse

Marieke van Egmond

Op 25 en 26 januari werd de Jonge Werkers studietweedaagse wederom gehouden op de Calo in Zwolle. Voor de derde maal zorgde een enthousiaste organisatiecommissie, in samenwerking
met 't Web, netwerk rondom bewegen, voor 2 dagen volleermomenten voor jonge therapeuten. De organisatiecommissie bestond dit jaar uit Maike Spijker, Giel Andre, Ike Niezing, David Kuperus, Ruud Vonk en Frederieke Palland...

Studiedag Kring Oost, mytylscholen van Oost Nederland

Sandra Nijhoff

Op 29 januari 2008 kwamen de bewegingsonderwijzers van de mytylscholen van Oost Nederland weer bij elkaar. Deze keer nodigde School Lyndesteyn in Beetsterzwaag ons uit voor een interessante dag met verschillende workshops. Kinderyoga, rolstoelbasketbal en aangepaste groene spelen passeerden de
revue. Een geslaagde dag vol nieuwe ideeën!

Il y a: Dievensprong

Jordi Smit

Il y a: Dievensprong

Effectief sportbeleid: een kwestie van heen- en terugdenken

Ad Hoogendam

In het artikel 'De kloof tussen beleid en praktijk' in het vorige nummer van 't Web werd gesteld dat de oorzaak van het bestaan van een kloof tussen 'beleid' en 'uitvoering' wel eens voor een groot deel gelegen zou kunnen zijn in een wijze van beleid maken, die als 'instrumenteel' en 'Iineair' is te kenschetsen.
Instrumenteel, omdat deze manier van beleidsontwikkeling uitgaat van de gedachte dat de werkelijkheid via gerichte
interventies in een van te voren bepaalde richting kan worden gestuurd. Een manier van beleid maken dus, die uitgaat van doel-rationeel den ken en die gericht is op de beheersing van de
sociale werkelijkheid. Beleid ontwikkelen is vol gens deze benadering een soort 'toegepaste wetenschap' ('social
engeneering') en daarom vooral ook een zaak van deskundigen...

't Web presenteert... De Activiteitencommissie!

Jesse Bussemaker

't Web presenteert... De Activiteitencommissie!

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek