&lsquo;t Web<br />Nummer 4 2007

‘t Web
Nummer 4 2007

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Buiten in beweging. Een frisse blik op het buitenspelen van kleuters

Roeland Maier

Kleuters spelen graag buiten op het schoolplein. Ze rennen, klimmen, springen, graven in de zandbak en bekijken takjes en mieren. AI deze activiteiten zijn van belang voor hun verdere ontwikkeling. In deze workshop wissel en we ervaringen uit over spelactiviteiten van kleuters. We kijken naar het verband tussen
de methode 'bewegingsonderwijs in het speellokaal' en het buitenspelen; in hoeverre kunnen activiteiten vanuit het
speellokaal worden overgezet naar het school plein en zijn er misschien nieuwe pleinactiviteiten te bedenken? Zo passeren
er vele leuke activiteiten de revue. Elke deelnemer kan de volgende dag met frisse blik de kleuters op het schoolplein
observeren: wat doen ze allemaal en wat zijn de mogelijkheden van het plein? En hoe kun je bijdragen om het spel verder te verdiepen7

Il y a: Vierkant touwtrekken

Tjeerd Keizer & Gerard Top

Il y a: Vierkant touwtrekken

"Juf, zag je m'n gezwaai?" Bewegingsonderwijs bij kleuters en andere vakgebieden

Niek Hofman

In de werkwinkel 'Bewegingsonderwijs in relatie tot andere vakgebieden' is de workshopleider samen met de deelnemers
op zoek gegaan naar de raakvlakken van bewegingsonderwijs (BWO) en andere schoolvakken. Welke raakvlakken zien we concreet terug in diverse bewegingsactiviteiten en wat kunnen we
daar vervolgens mee als we staan les te geven? De vraag of, en in hoeverre, we dat willen zal zeker ter sprake komen. Het gevaar dringt zich immers op dat we de waarde van het yak verkwanselen ten
gunste van andere ontwikkelingsaspecten.

Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...

-

Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...

"Kijk eens wat ik kan!" Circus in het onderwijs & circus als project

Anne Kuipers

In dit artikel wordt de workshop "Circus voor kleuters" op de landelijke studiedag "Bewegingsonderwijs in het speellokaal"
besproken. De aankondiging was als voigt: 

Circusactiviteiten die tot de verbeelding spreken van jonge kinderen. Uitdagende en kleurrijke materialen.

  • Circus als spannende activiteit binnen lessen bewegingsonderwijs
  • Circusproject i.p.v. een schoolreisje: Hoe zet ik een project circus op voor kleuters?

De didactische aanpak wordt besproken aan de hand van opdrachtkaarten uit: "Een mooi circusspel"(2006). De activiteiten zijn zo gekozen dat aile kinderen kunnen deelnemen en iets
kunnen leren. "Laten zien wat je kunt!" In een gymzaal, in de circuspiste en met circusmuziek.

1234
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek