&lsquo;t Web<br />Nummer 4 2008

‘t Web
Nummer 4 2008

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Meer dan verantwoorden. Grondslagen van 'verantwoord' bewegingsonderwijs - Een recensie

Peter Heij

Dit proefschrift waarmee Peter Heij op 21 juni 2006 is gepromoveerd tot doctor aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam, is en wil-zoals de ondertitel ook aangeeft - een filosofische en pedagogische doordenking van relationeel gefundeerd bewegingsonderwijs zijn. Hij is daar zeker in geslaagd. In zijn doordenking laat Peter zien dat hij de schatbewaarder van het Calo-gedachtegoed is geworden. Op zeer grondige en uitgebreide wijze (het lijvige boek telt meer dan duizend voetnoten, een literatuurlijst van 20 pagina's en een bondige samenvatting in het Duits) beschrijft Peter de ontwikkeling en verdere doordenking van de relationele visie op bewegen, die zo kenmerkend voor de Calo is. Hij verbindt op heldere wijze de visie en uitgangspunten van Gordijn, Tamboer en de betekenistheorie, met de wijsgerige en pedagogische denklijnen van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas en de Pooise kinderarts, pedagoog, weeshuisdirecteur en
kinderboekenschrijver Janusz Korczak. Hij betrekt zijn onderzoek op het bewegingsonderwijs. Dit verklaart ook het feit dat analyses en denklijnen uit de hoek van de sportwetenschappen en de bewegingsagogie en psychomotorische therapie (bijvoorbeeld
het Aktiviteitsdenken) nauwelijks worden genoemd. Het bewegingsonderwijs behoeft volgens Peter een ethischpedagogische doordenking.

Een voorbeeld van vakkenintegratie

Marlieke Bosch

In het Web hebben verschillende artikelen gestaan over vakkenintegratie. Hier een voorbeeld van thematische werken
rondom een 'mikspel' Kubb (hotseknots). Dit project kan uitgevoerd worden in de bovenbouw; groep 7 en 8 en brugklassers. Eerst een uitleg van het mikspel 'Kubb'.

Il y a: Ringo

Gerard Top

Il y a: Ringo

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...

-

Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek