&lsquo;t Web<br />Nummer 4 2009

‘t Web
Nummer 4 2009

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Opleiding voor sportkliminstructeur bij MBO4Leisuresports

Hugo Doornhof

In een vorig artikel, schreef ik over de start van MBO4Leisuresports. Een particuliere opleiding voor sport en bewegen waarin we heel gerichte opleidingstrajecten aanbieden, die op een stevig antropologisch fundament gegrondvest zijn. In dit artikel wil ik een
poging wagen om te laten zien hoe we deze existentiële fenomenologie in de praktijk brengen.

Het ervaren van lichaamsgrenzen

Trix Paffen

Als Carlo twee is, komt hij vanuit Brazilië naar Nederland. Hij is geadopteerd door Nederlandse adoptie-ouders. Carlo is direct na zijn geboorte door zijn ouders afgestaan en in een kindertehuis geplaatst. In het kinderhuis heeft hij het grootste deel van de tijd in een bedje doorgebracht. Voor voeding en verzorging mocht hij er soms even uit. Af en toe waren er speelmomenten samen met de andere kinderen van het kindertehuis.

Prof. Gordijn leeft nog steeds voort via de Stichting CCF

Adri Vermeer

"Prof. dr. C.C.F. Gordijn, door zichzelf erkend pedagoog" stond op een plaat aan de voordeur van zijn huis in Arnhem. Deze tekst werd hem geschonken door een CALO studente die in de problemen zat en door CCF uit de nood werd geholpen. Het tekent zijn persoon: zijn interesse in mensen in nood en zijn ietwat recalcitrante persoonlijkheid. Tijdens lezingen en voordrachten waarin hij zijn theorie over het bewegingsonderwijs
uiteenzette, wilde hij nog wel eens antwoorden op vragen over de geldigheid van zijn theorie: "Deze theorie geldt voor mij en voor
allen die het met mij eens zijn."...

Vierde Gordijn Lezing

-

Het is honderd jaar geleden dat Carl Christian Friedrich Gordijn op 26 april 1909 werd geboren. Bij zijn overlijden in 1998 werd in memoriam het bovengenoemde citaat van Merleau-Ponty aangehaald, de filosoof die met zijn ideeën over het lichaam-subject, het kennende lichaam, zoveel invloed heeft gehad op de ontwikkeling van de leer van het menselijk zich bewegen. Woorden die nog steeds actueel zijn.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek