&lsquo;t Web<br />Nummer 4 2010

‘t Web
Nummer 4 2010

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Het geven van een stem aan deelnemers in bewegingssituaties. Verslag van de midzomerboomavond (30 juni 2010)

Karel Verweij en Alien Zonnenberg

In dit artikel doen we verslag van de Midzomerboomavond. We verhalen van de opstart en de vraagstelling gelardeerd met sfeervolle foto's. De conclusies van de stellingen volgen in een tweede deel. Daarmee geven we de geïnteresseerde lezer een paar weken de tijd om zelf zijn conclusies te trekken en te vergelijken met die van ons en nodigen we je uit mee te denken over de kernvragen binnen ons vakgebied.

Il y a: Aftikspel

-

Il y a: 'Aftikspel'

Studiedag 'bewegingsonderwijs in het speellokaal'

Wiebe Faber

Afgelopen juni heeft 't WEB samen met de vakgroep bewegingsonderwijs Almere de studiedag voor kleuterleerkrachten georganiseerd. Op de Columbusschool in Almere kwamen 32 deelnemers bij elkaar om een aantal workshops te volgen over bewegingsonderwijs voor kleuters.
In dit artikel wordt eerst de methode 'Bewegingsonderwijs in het speellokaal' toegelicht. Ook wordt nader ingegaan op het bewegingsthema 'bewegen op muziek' aan de hand van een uitgebreide workshopbeschrijving over dit thema.

Station: Voetbalspel met kaatsen. Een lessenreeks voor brugklasgroepen

-

Station: Voetbalspel met kaatsen. Een lessenreeks voor brugklasgroepen

Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...

-

Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek