&lsquo;t Web<br />Nummer 2 1998

‘t Web
Nummer 2 1998

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Perspectief op de bewegingscultuur

Dimitri Thijssing

Hieronder vindt u perspectief van een vierde jaars (ALO-student. Hij presenteerde zijn visie in het kader van een opdracht "Legitimeringen" voor het vak LMZB. Dimitri probeert via de begrippen cultuur en beweging, tot een definitie van bewegingscultuur te komen. Zo komt hij uiteindelijk tot vier
deelgebieden van de bewegingscultuur.

Basis-tikspel onder de loep! (2)

Neander Houben en Hardy Heijmen

In het voorgaande artikel hebben we proberen aan te geven hoe het basistikspel gearrangeerd kan worden, zodat op individueel nivo aan het spel deelgenomen kan worden. De noodzaak van deze manier van arrangeren kwam voort uit de onvrede over de tot dan toe, door onze gekozen vervolgen.
Hierbij concludeerden wij namelijk dat zelfs na het toepassen van alle ons bekende arrangementswijzigingen, de mindere speler nog steeds onvoldoende speelmogelijkheden gerealiseerd had om over te kunnen stappen naar een tikspel uit een moeilijker cluster. Dus daar waar het op groepsnivo
geoorloofd was over te stappen op een moeilijker cluster, zagen we dat er op individueel nivo nog veel speelmdgelijkheden gerealiseerd konden worden.
Vanuit deze problematiek zijn we binnen het basis-tikspel tot een opbouw gekomen waarin o.i. voor elk kind, gedurende een langere periode, speelmogelijkheden te realiseren zijn.
Terecht stelden wij ons aan het eind van het vorige artikel de volgende vragen: waarom wij voor deze opbouw gekozen hebben en wanneer wij besloten over te stappen van basis-tikspel 1 naar 2 (en evt. verder naar 3, 4).
In dit artikel willen we op deze twee vragen ingaan.

Het betekenisgebied jongleren opnieuw bekeken (1)

m/w de Jager, lid van de jaagclub

Dit artikel bestaat uit twee delen. In deel één wordt verslag gedaan van een werkgroep vakleerkrachten (de jaagclub) die met elkaar over de aktiviteit "vangen" hebben gesproken.
In het tweede deel wordt een poging gewaagd om het betekenisgebied "Jongleren" voor het basisonderwijs opnieuw didaktisch te ordenen, zodat de aktiviteit "vangen" een betere plaats krijgt. Beide delen kunnen los van elkaar gelezen worden. Deel twee zal in het volgende nummer geplaatst worden.

Abraham pleit voor Sodom en Gomorra

Gerie ten Brinke

Abraham pleit voor Sodom en Gomorra

Zonder woorden

-

Zonder woorden

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek