&lsquo;t Web<br />Nummer 4 1998

‘t Web
Nummer 4 1998

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

PMT en Rehabilitatie

Henriëtte Bloemenkamp

In de huidige opvattingen omtrent psychiatrische hulpverlening zijn we in een fase aangeland waarin het individu centraal staat. In plaats van de aandacht te richten op groepen patiënten met vergelijkbare diagnoses wordt nu per patiënt een persoonlijk behandel plan opgesteld. Uitvoering van dit behandelplan geschiedt met toestemming van de patiënt. Was de patiënt
vroeger een onmondig individu, tegenwoordig is hij een min of meer gelijkwaardige gesprekspartner, een cliënt. Deze ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg zijn gelijktijdig opgegaan met de opkomst van het begrip rehabilitatie. Rehabilitatie is in feite een verzamelnaam voor allerlei
activiteiten gericht op verbetering van het lot van mensen die zowel psychisch als sociaal gehandicapt zijn (Van Vondelen, 1994). Het medische, op genezing gerichte ziekte-model, heeft met name binnen het werken met chronisch psychiatrisch patiënten, plaats gemaakt voor het handicap-model dat uitgaat van restvermogens en het potentieel van de cliënt.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Sportmix

Martijn Lucassen

Sportmix is een "alternatieve" sportclub voor kinderen die door motorische, sociale en/of cognitieve achterstanden bij een reguliere club als het ware uit de boot vallen. Het idee voor deze club kwam vanuit Sportraad Overijssel. Op woensdagmiddag na schooltijd kunnen kinderen op het sportcomplex van de Calo te Zwolle terecht. Martijn Lucassen, derde jaars student BPT aan de Calo, is er een van de lesgevers.

De sportstimuleringsprojecten Revalidatie en Sport in Nederland

Simon Hrnk Luimstra

Een beloftevolle samenwerking tussen de Bond voor Aangepast Sporten en revalidatiecentra om sportief leven te bevorderen.

De revalidatiepraktijk in Beatrixoord

Marcel ten Wolde

In het artikel van Simon Henk Luimstra is te lezen op welke manier en waar revalidanten beïnvloed kunnen worden om deel te gaan nemen aan bewegingsactiviteiten. In dit artikel wordt beschreven hoe de beïnvloeding in de praktijk eruit ziet.

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek