&lsquo;t Web<br />Nummer 1 1994

‘t Web
Nummer 1 1994

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Beïnvloedingsstrategieën in het bewegingsonderwijs aan zeer moeilijk opvoedbare kinderen

G.W. van den Berg en J. van Greven

Bewegingsonderwijs wordt door de inleiders van de beide workshops opgevat als een beïnvloedingspraktijk. De vraag: 'wanneer wat te doen met wie?' speelt daarin een belangrijke rol. Om die vraag in de praktijk te kunnen beantwoorden achten de inleiders vakmatige kennis van bewegingsaktiviteiten en inzicht in deel nememingsprocessen aan bewegingsaktiviteiten onontbeerlijk.

Kris, kras...

Tino Stoop

De titel slaat niet op de rode draad van dit artikel, maar op een versregel uit een winterliedje: 'Kris, kras, 'k wou dat het altijd winter was ( ... )'.
De afgelopen periode hebben de liefhebbers van natuurijs hun hart weer op kunnen halen. Een voorboden van Koning Winter bracht ons voor een week ijspret. De sfeer van natuurijs overvleugelt daarbij het kille kunstijs. Toch zijn we daar meestal op aangewezen, als we een aantal schaatslessen willen volgen of zelf willen geven.
Wanneer je als geïnteresseerd toeschouwer/toehoorder luistert wat de cracks te vertellen hebben -hoe goed bedoeld ook- dan vraag je je af, hoe de beginnelingen, die veelal een stortvloed van termen zoals 'heup inzetten', 'bekken kantelen', 'over komen' etc. over zich heen krijgen, het allemaal kunnen omzetten in daden.

Laten we het even niet over 'zinssamenhangen' hebben

Peter Heij

'Praatje' voor de 'Hersenhoos' over 'Zinssamenhangen' t.b.v. de Werkgroep Bewegingsonderwijs op 26 november 1993 te Hattem.

Zonder Woorden

-

Zonder woorden

Symposium 'Relationele lichaamsbeelden'

Marga Hoeksema

Enige tijd geleden is de samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie en.de Vlaamse Vereniging voor Psychomotorische Therapie tot stand gekomen. Er is toen onder andere vastgesteld dat er behoefte was aan het houden van gezamelijke studiedagen. Daarom is op vrijdag 19 en zaterdag 20 november 1993 een tweedaags symposium georganiseerd in 'Huize Bergen' te Vught. Het thema van dit symposium was 'Relationele Lichaamsbeelden', als uitgangspunt voor een psychomotorische therapie in de werkvelden psychiatrie en zwakzinnigenzorg. Het symposium werd ingeleid door Dr.J.W.1. Tamboer die in zijn lezing nader inging op het concept 'Relationele Lichaamsbeelden'. Dit referentiekader werd later in de workshops aan de hand van allerlei onderwerpen op uiteenlopende, praktische wijzen door verschillende mensen uitgewerkt.
Hieronder volgt de enigzins samengevatte eerste lezing van het symposium, de inleiding van Dr. J.W.I. Tamboer over 'Relationele Lichaamsbeelden', en drie verslagen van verschillende workshops, er worden verslagen van verschillende workshops beschreven met enerzijds het theoretisch kader van de spreker is weergegeven en anderzijds het praktische gedeelte, persoonlijke ervaringen en/of de discussie is beschreven.

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek