&lsquo;t Web<br />Nummer 2 1992

‘t Web
Nummer 2 1992

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Hadaul

Sch rijverscollectief

Een spel rondom Ruil, Robbeien, Eros en Thànatos, waarbij de deelname niet gebonden is aan leeftijd, sexe of bekwaamheid. Iedereen die mee wil doen, kan meedoen en is ook vrij om er op elk moment mee op te houden en dan zijn/haar toevlucht te zoeken in de Vergetelheid (zie verderop). De regels zijn uiterst eenvoudig en er is geen vastgestelde speeltijd. Wel is het zo, dat de samenzwering een wezenlijk onderdeel van het spel is geworden, waarbij Ruil een belangrijke factor is. De bewegende aktiviteiten vinden plaats binnen het zogenaamde Robbeien. Misschien is Hadaul dan ook alleen maar een nieuwe stoeivorm voor gemengde groepen? Maar misschien ook biedt Hadaul mogelijkheden voor een totaal vernieuwde kijk op het gebied van de Zelfverdediging voor meisjes? Wie weet?

Het nieuwe boek bewegingsonderwijs, een methodiek????

-

De Projektgroep Bewegingsonderwijs Amsterdam heeft ter afronding van haar werkzaamheden een praktijkboek gemaakt voor groepsleerkrachten en vakleerkrachten die nog onbekend zijn met het werken in kleine groepen tijdens de gymles. Daarom worden er maar eenvoudige aktiviteiten beschreven. Veel van de situaties zijn voor de leden van de Werkgroep allang bekend en staan in het Werkboek Bewegingsonderwijs voor de Basisschool (v.d. Berg e.a. 1988). Toch verdient dit praktijkboek de nodige aandacht van de Werkgroep omdat er een soort 'methodiek' wordt gepresenteerd. Een bepaalde aktiviteit, b.v. diepspringen, is specifiek uitgewerkt in bewegingssituaties voor de onder-, midden-, en bovenbouw. Hierdoor wordt konkreet een leerweg aangegeven. Voor de leerkrachten wordt een doorgaande ontwikkelingslijn herkenbaar van kleuters tot schoolverlaters. Op grond van de 35 beschreven 'basissituaties' is het ook voor niet-deskundige leerkrachten eenvoudig om een jaarplan op te stellen voor alle klassen van de basisschool. De vraag aan de lezers van 't Web is of deze benadering voldoende ruimte over laat voor eigen initiatieven van kinderen en leerkrachten. Om daarover een mening te kunnen vormen publiceren we de beknopte theoretische verantwoording, een overzicht van de bewegingsthema's en twee voorbeelden zoals die in het boek zijn uitgewerkt.

Inventarisatie van Motorische Remedial Teaching

Joost Hes, Prof. Dr. A. Vermeer

De Motorische Remedial Teaching (MRT) in Nederland is een bontgekleurd en onoverzichtelijk veld. Dit maakt het voor de vakleerkracht bewegingsonderwijs niet makkelijk zich te oriënteren voor het ontwikkelen van een eigen MRT-praktijk. Op verscheidene manieren wordt geprobeerd deze barrière op te heffen. In de eerste plaats door middel van onderzoek.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

In het belang van continuïteit

Chris Hazelebach

Met plezier lees ik de teksten van het schrijverscollectief en Twin Speaks. Er worden boeiende zinnen geschreven. De één stelt 'een pleidooi voor maximale toelating van verschillen' terwijl de ander juist pleit voor één 'identiek' bewegingsonderwijs. Wat in beide teksten opvalt is dat er vooral gezeurd wordt over wat er mis is. Het is uiteraard voor de schrijver zinvol om dit soort ergernissen van zich af te schrijven. Maar wat moet de werkgroep ermee? De ergernis van het schrijverscollectief dat 'het bewegen' te subjectivistisch wordt benaderd, is toch al vanaf 1977 een bron van zorg in de werkgroep. De ergernis van Twin dat 'doelstellingen' de inbreng van de deelnemende partijen (b.v. leerlingen) tekort doet, is ook al een constatering die al jarenlang bekend is. Waarom zijn deze problemen nu nog steeds aktueel in de werkgroep? Is er in die jaren zo weinig vordering gemaakt?

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek