&lsquo;t Web<br />Nummer 2 1993

‘t Web
Nummer 2 1993

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Van individualiseren naar groeperen, vervolg

Karel Verweij

Van individualiseren naar groeperen, vervolg

CALO Studie-drie-daagse 1993

Peter Heij

Maandag 11 januari was het weer zover. De studie-drie-daagse voor vierde jaars studenten van de CALO kon weer beginnen. Opnieuw in vakantiecentrum 'IJsselstein' te Hattem (een bekende plek voor Werkgroepleden). Nieuw dit jaar was het dubbele programma: één voor studenten bewegingsonderwijs en één voor aanstaande bewegingstherapeuten. In de toekomst zal daar zelfs nog een derde groep bijkomen, nl. die van Sport & Beleid. Van het dubbele programma was de eerste dag gemeenschappelijk, evenals de avondprogramma's 
Van die gemeenschappelijke eerste dag volgen onderstaand de integrale teksten van twee van de vier inleiders, t.W. Cors van den Brink en Tineke Voorbij.
Zoals gebruikelijk werd de drie-daagse afgesloten met een 'nabeschouwing'. De nabeschouwing van het programma voor de studenten bewegingsonderwijs wordt eveneens onderstaand -ingekort- weergegeven. De inkorting betreft met name het inleidende gedeelte waarin de 'beschouwer' tamelijk uitvoerig zijn standpunt uiteenzet van waaruit hij een en ander beschouwt. Het tweede gedeelte, de nabeschouwing in strikte zin, is volledig weergegeven.

Zorgverbreding in he, onderwijs

Tineke Voorbij

Waar gaat het om bij zorgverbreding? Het woord zegt het eigenlijk zelf al: het draait om het verbreden, het uitbreiden van de zorg voor leerlingen met onderwijsproblemen. Dit kunnen leerproblemen, maar ook gedragsproblemen zijn. In een advies over zorgverbreding van de Adviesraad voor het basisonderwijs is de volgende definitie van zorgverbreding gegeven: 'Zorgverbreding is de uitbreiding en versterking van maatregelen en aktiviteiten, vooral op school- en groepsniveau, ten behoeve van een zo intensief mogelijke zorg voor leerlingen, in het bijzonder voor hen die specifieke pedagogische- en/of didaktische behoeften tonen opdat zij in een zekere hoeveelheid tijd door de school te bepalen doelen en tussendoelen bereiken.' Je zou zorgverbreding kunnen kwalificeren als een kwalitatieve doelstelling.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Zorg aan verstandelijk gehandicapten

Cors v.d. Brink

Thema's waar stilzwijgend aan voorbij gegaan wordt. Kunnen mooit of te nimmer spraakmakend worden. En je kunt je er niet uit redden met de boventiteling 'zonder woorden'.

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek