&lsquo;t Web<br />Nummer 3 1984

‘t Web
Nummer 3 1984

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Buitenspelen in het basisonderwijs

Olga Keur

Buitenspelen in het basisonderwijs

Het ervaringsplein

Karel Verweij

Het hieronder volgende verslag van het onlangs gerealiseerde ervaringsplein bij de Hildebrandschool in Haarlem is een vervolg op het artikel 'De Speelplaats' van Bart Faber, Dick Houthoff en Anne Kuipers, Tijdschrift" WBO oktober 1980. Hierin werden de opvattingen van Bertus Mulder, aIs architekt betrokken bij het ontwerpen van speelplaatsen, kort toegelicht. Daarnaast was een interview met hem afgedrukt.
Dit artikel wil de opvattingen van Bertus nogmaals kort op een rij zetten. Vervolgens wordt de specifieke situatie op de bovengenoemde LOM-school nader toegelicht. Tot slot wordt in een beeld-tekst-verslag weergegeven, welke vorm het ervaringsplein uiteindelijk gekregen heeft.

De woonomgeving als ervaringsruimte

Karel Verweij

Het voor u liggende artikel wil verbanden aangeven tussen sociaalpolitieke en ekonomische aspekten en een verschraalde woonomgeving. Hierbij ben ik er van uitgegaan dat de keuze voor een bepaald basispatroon op makro-nivo belangrijke konsekwenties heeft voor het leven van kinderen. De mogelijkheid of er voldoende en goed bewogen kan worden heeft te maken met keuzes, hoe je de samenleving in wilt richten. Vanuit kritieken op samenleving en bewegingskultuur wordt vanuit een bepaalde invalshoek een buurt-model geschetst waarin, door kinderen, meer dan in de huidige slaapwijken leerervaringen kunnen worden opgedaan. De voorstellen tot verandering sturen op buurtnivo aan op zelfbestuur en een buurtekonomie. Tenslotte wordt een bescheiden aanzet gegeven het bewegen meer in de dagelijkse leefwereld te integreren.

En ieder speelt zijn spel

Elfriede Schröpp

Op zoek naar een aangepaste speelruimte met veel belevingsmogelijkheden voor geestelijk gehandicapten.

Boekbespreking 'Kinderen wonen ook'

Daniëlle Nielander

Volwassenen heb/wn hun wereld vrij definitief ingedeeld, veel heeft daar zo zijn vaste plaats en funktie. Kinderen geven veel meer, afhankelijk van de situatie, verschillende betekenissen en funklies aan de dingen en plaatsen in de woonomgeving.

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek