&lsquo;t Web<br />Nummer 3 1990

‘t Web
Nummer 3 1990

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Seksueel misbruik van kinderen: hollen of stilstaan

Heleen Woelinga

Seksueel misbruik van kinderen gebeurt al eeuwenlang. Toch bestaat het pas een jaar of tien in West Europa als maatschappelijk 'erkend' probleem. Zoals zo vaak bij nieuwe ontwikkelingen wordt zo'n beginfase gekenmerkt door zoeken en onzekerheid. Steeds zoeken en vinden' we nieuwe gegevens, die we moeten inpassen in onze bestaande kennis en ideeën over het onderwerp. Soms wordt die onzekerheid daar minder door, maar soms ook helemaal niet.
Juist omdat seksueel misbruik van kinderen voor iedereen een beladen onderwerp is, is de onzekerheid enerzijds en de behoefte áán zekerheid anderzijds heel groot. Deze situatie kan maken dat we gaan hollen of stilstaan als we met het probleem te maken krijgen.
Om met dit probleem om te kunnen gaan, hebben we op de eerste plaats kennis en zelfkennis nodig. In dit artikel ga ik eerst in op het feit dat seksueel misbruik van kinderen meer is dan vader-dochter-incest, en vervolgens op een aantal cijfers en feiten, en op reacties, gevolgen en -voor docenten L.O.- relevante signalen van seksueel misbruik.

Zelfverdediging voor meisjes op school, waarom?

Wiesje Fekkes-Olie

Mannen hebben in onze maatschappij meer macht dan vrouwen en in het dagelijkse gedrag van mensen komt deze machtsongelijkheid op vele wijzen tot uiting. Seksueel geweld van mannen naar vrouwen toe is een van deze uitingsvormen. Onder seksueel geweld vallen verkrachting, aanranding, seksueel misbruik van kinderen door verwanten en ongewenste intimiteiten. Het kan thuis, op school, op het werk, tijdens het uitgaan of op straat gebeuren door bekenden en onbekenden.
De vrouwenbeweging die de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen in al haar facetten aan de kaak stelde, heeft de laatste tien jaar duidelijk gemaakt dat seksueel geweld meer vóórkomt dan men geneigd is te denken. 80% van alle meisjes en vrouwen maakt ooit één of meer vormen van seksueel geweld mee in haar leven. 40% van alle meisjes en vrouwen wordt ooit in haar leven slachtoffer van een verkrachting of een poging daartoe. Seksueel geweld vindt plaats in ongeveer 80% van de gevallen door een bekende van het slachtoffer (2). In Nederland komen jaarlijks bij de politie meer dan 10.000 meldingen binnen van aanrandingen en verkrachtingen en de slachtoffers zijn vrouwen en meisjes uit alle lagen van de bevolking en van elke leeftijd, ook oudere vrouwen en kinderen. Uit een recent onderzoek van Nel Draijer blijkt dat één op de drie vrouwen voor haar 16e jaar ongewenste seksuele ervaringen heeft gehad. Lange tijd heeft er een taboe gerust op mishandeling en verkrachting binnen het huwelijk en relaties. Nu dit taboe wordt doorbroken, blijken de getallen ook hier schrikbarend hoog.
Kortom je zal toch maar een meisje zijn....

Juweeltje

Harry Jansen

Juweeltje

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Mededeling

-

Over de bibliotheek Bewegingswetenschappen VU

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek