&lsquo;t Web<br />Nummer 3 1992

‘t Web
Nummer 3 1992

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Sport en Beleid

Teus van Zoest

Naast bewegingsagogie/-therapie (BAT) is nu dus de aanvraag voor de vrije studierichting Sport & Beleid (S&B) gefiatteerd. Het eerste propaedeutisch jaar gaat volgend cursusjaar van start, de hoofdfase volgt vanaf het cursusjaar '93/'94. In dit artikel volgt aan de hand van 'de motivering ten behoeve van de aanvraag' een algemene opsomming van een aantal aspecten van de opleiding. Maatschappelijke relevantie, uniciteit van de opleiding, affiniteit van de CALO met de opleiding, inhoud en opzet van de opleiding, organisatorische aspecten en instroommogelijkheden komen aan de orde. Daarna volgt een verkorte weergave van een interview met de heer C. Klaassen, coördinator van de kerngroep Sport en Beleid (KSB), waarin het een en ander nog eens wordt toegelicht.

Bewegingscultuur ol amusementsindustrie

Bram Donkers

Voor de studiedag van de Werkgroep voor bewegingsonderwijs op 27 maart 1992 was Bram Donkers gevraagd een algemene inleiding te houden rond het begrip bewegingscultuur. In onderstaand artikel heeft hij de hoofdlijn van zijn betoog samengevat.

Deelnemen aan de bewegingscultuur vanuit bewegen in de vrijetijd. Een optiek, door: Cees Klaassen

Corina van Doodewaard

Vooraf: wie is Cees Klaassen
Cees Klaassen is schermdocent aan de CALO en aldaar lid van de kerngroep Sport en Beleid; een nieuwe vrijestudierichting die in het seizoen '92-'93 voor het eerst van start gaat.
Zelf heeft hij het CIOS gedaan, waar hij zich al richtte op de sport middels stages in sportraden e.d., daarna de CALO waar hij later dus aangesteld werk als schermdocent. In Zwolle heeft hij de Respoc opgestart (studentensport) en nog steeds heeft de sportcultuur zijn grote interesse.
'Als de CALO in mijn tijd de studierichting sport en beleid had gehad, had ik daar zeker voor gekozen.'

Zonder woorden

W. Derks

Zonder woorden

Bewegen en muziek

Gerda Ferbeek

Workshop verslag
Met de komst van de basisvorming, en de daarbij behorende kerndoelen, zal iedere sektie bewegingsonderwijs moeten kiezen op welke manier zij de leerlingen in het domein 'bewegen en muziek' gaat introduceren. Daarbij is er een keuzemogelijkheid tussen de onderdelen; jazz, volksdansen, ritme en bewegen en conditioneel vormen op muziek. Tot nu toe hebben wij leerlingen ingeleid in één onderdeel, namelijk ritme en bewegen. De keuzemogelijkheid wordt nu uitgebreider, maar ook makkelijker? Zijn wij eigenlijk wel genoeg ingevoegd in die verschillende onderdelen van bewegen en muziek, om een verantwoorde keuze te kunnen maken? Waarschijnlijk niet! Omdat de nadruk binnen de CALO voornamelijk bij ritme en bewegen heeft gelegen. Vandaag vanuit het bekende; ritme en bewegen, naar het onbekende; volksdansen en jazz. Een eerste introductie!

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek