&lsquo;t Web<br />Nummer 3 1994

‘t Web
Nummer 3 1994

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Dans-ontwerp

Ted Willemsen

In mijn vorige werkkring, een groot instituut voor lichamelijk gehandicapte jongeren, was het gebruikelijk verre reizen te ondernemen in het kader van uitwisselingen met buitenlandse instituten. Zo kwamen we eens met een groep Nederlanders op een disco-avond in Frans Baskenland terecht. Om ongeveer 01.00 uur werden de zaallichten aangestoken en betraden twee muzikanten, uitgerust met een accordeon en een klarinet, een toneel. We probeerden nog schielijk de dansvloer te verlaten, maar de muziek was al begonnen en ik voelde twee vreemde armen die op de mijne inhaakten....

Polderpolka

Saskia Weelink

In Lelystad, van waaruit dit artikel over bewegen en muziek is geschreven, is het bewegingsonderwijs op de volgende manier georganiseerd. Wij zijn een vakgroep bestaande uit dertien personen. In het reguliere basisonderwijs geeft bijna iedere vakleerkracht alle groepen een keer in de week les en de andere keer wordt door de groepsleerkracht verzorgd. De kinderen krijgen nl. twee keer per week bewegingsonderwijs. Voor het speciaal onderwijs geldt dit ook maar dan worden beide lessen gegeven door de vakleerkracht. Een uitzondering vormt helaas het bijzonder onderwijs, daar wordt slechts op een enkele school door een vakleerkracht lesgegeven.

Bewegen en muziek in een Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis (APZ)

Chert Hento

In het kader van dit thema-nummer heeft de redaktie mij gevraagd om een bijdrage te leveren. Middels het schrijven van dit artikel over bewegen en muziek in het APZ-Brinkgreven hoop ik aan die vraag te voldoen.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Dans- en bewegingsexpressie therapie, een effectieve behandeling voor seksueel misbruikte mannen (1)

Z. Frank (2,3), Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Poortugaal

Samenvatting. Dit artikel beschrijft de casus van een 31 jaar oude mannelijke patiënt die anaal verkracht werd toen hij twaalf jaar oud was. De behandeling was gericht op het opheffen van de blokkade tussen geestelijk functioneren en emotionele ervaring en deze onderdelen tot één geheel te brengen. Ambulante behandeling vond wekelijks plaats gedurende 8 maanden. De verkrachting was duidelijk geworden tijdens een eerdere verbale behandeling een jaar voordat de bewegingstherapie plaats vond.
De schrijver had reeds ervaring met seksueel misbruikte vrouwen. Deze ervaring heeft hem geholpen een methode van behandeling voor seksueel misbruikte mannen te ontwerpen. Bij deze methode spelen vier stadia van behandeling een belangrijke rol, namelijk: veiligheid, rechten, intimiteit en afscheid nemen.
Binnen het werken met deze vier stadia had de schrijver een eclectische benadering, bestaande uit elementen van de psychomotorische therapie, drama, Chace methode, LMA (Laban Movement Analysis), expressieve technieken en Pesso therapie. Daarnaast verleende de schrijver ook zijn intuïtie een rol van betekenis in de behandeling.

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek