&lsquo;t Web<br />Nummer 4 1992

‘t Web
Nummer 4 1992

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Zorgverbreding in de basisvorming

G.W. van den Berg

Inleidende opmerkingen
In de basisvorming zal een bepaalde zorg voor jongeren met leermoeilijkheden en/of probleemgedragingen niet mogen ontbreken.
Iemand die op de hoogte is van ons onderwijssysteem weet dat daarin het zorgaspect een onderdeel is/hoort te zijn van de taak van een (vak)leerkracht. Als kinderen/jeugdigen op de één of andere manier bij de één of andere leeraktiviteit niet mee kunnen komen met hun klasgenoten of achter dreigen te raken ten opzichte van een gesteld en gewenst doel dan hoort binnen een onderwijsverband vrij spoedig te worden ingegrepen en hulp te worden geboden. De normale zorgbreedte treedt dan in werking voor die achterblijvende jongeren/kinderen.

Pro Memori: De CALO 45 jaren

Piet Meerdink

Pro Memori: De CALO 45 jaren

Twin Speaks

Bruno Oldeboom

Zoals gezegd, het reageren van H. Azelebach en G.R.R., wil ik graag serieus nemen. Door op de door G.R.R. gestelde vraag in te gaan, hoop ik vorm te kunnen geven aan dat serieus nemen. Niet omdat vervolgen móeten. In onze situatie zou een vervolgloos vervolgen tot een hanteerbare kloof leiden. We zouden elk onze weg kunnen gaan, zonder dat het vergaande consequenties heeft. Echter, ik vind het zeker de moeite waard om voor continuering te zorgen en door het stellen van een serieuze vraag ga ik er vanuit dat u waarde hecht aan een serieus antwoord.

Werkboek bewegingsonderwijs voor de BAVO in beeld; turnen vanuit BAVO perspectief

Hilde Bax en Gert van Driel

Alweer 10 jaar geleden verscheen het Werkboek Bewegingsonderwijs voor het Voortgezet Onderwijs. Met de op handen zijnde invoering van de BAVO acht de Werkgroep Bewegingsonderwijs de tijd rijp voor een nieuw werkboek.
Met een schrijverscollectief werken we de kerndoelen uit voor turnen, bewegen & muziek, atletiek, spel en zelfverdediging in samenhangende bewegingsonderwijsleersituaties.
Middels een drietal voorpublicaties stellen we u graag op de hoogte van de globale opzet en inhoud van het Werkboek Bewegingsonderwijs voor de BAVO.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek