&lsquo;t Web<br />Nummer 4 2000

‘t Web
Nummer 4 2000

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Bewegen en het passeren van de pijngrens

Drs. L.W. Sietsma

Het verschijnsel chronische pijn staat de laatste jaren in de belangstelling.
In de eerste plaats bij de mensen die lijden aan chronische pijn, een groeiende groep.
Daarnaast bij hun behandelaars, zoals artsen, psychologen, paramedici, bewegingsagogen en psychomotorische
therapeuten.

Rendez-vous over Marijke Kaper en Han Hanekamp

Rob Maassen

Rendez-vous over Marijke Kaper en Han Hanekamp

Pijn: een veelzijdig probleem

C.P. van Wilgen

Iedereen heeft af en toe pijnklachten. De functie van pijn is belangrijk. Het niet ervaren van pijnprikkels kan zelfs levensbedreigend worden. Een periode van acute pijn of nociceptie zal in de meerderheid van de gevallen spontaan verdwijnen. Als dit niet zo is, kan herstel optreden na een (para)medische behandeling.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Interview Hetty Molenaar

Pieter Pols

Naar aanleiding van dit themanummer over Pijn hebben wij als redactie gemeend naast de verschillende theoretische stromingen en andere vakgerichte artikelen ook een persoonlijk verhaal toe te voegen aan dit nummer. Dit heeft geresulteerd in een interview met Hetty Molenaar, een chronisch pijnpatiënte. Tijdens het gesprek gaf zij aan dat ze het belangrijk vindt dat met name behandelaars leren begrijpen wat er leeft en wat er gebeurt met hen die dagelijks met pijn om moeten gaan. Zij hoopt dat het verslag van het interview daartoe een bijdrage kan leveren.

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek