&lsquo;t Web<br />Nummer 1 2002

‘t Web
Nummer 1 2002

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Bewegingsgeoriënteerde methodiek - een manier van werken binnen de PMT

Jacqueline Heezen

Psychomotorische therapie als ervaringsgerichte behandeling beoogt gedrag en beleving te beïnvloeden. Om dit te doen maken we o.a. gebruik van bewegingsgeoriënteerde methodiek en lichaamsgeoriënteerde methodiek. Of dit onderscheid terecht is of niet laat ik in dit artikel buiten beschouwing. Voorlopig maken we er nog gebruik van.

Eindopdracht Spel

Pauline Fellinger

Hier ligt, denk ik, een mooi themanummer voor jullie klaar. Aanleiding ertoe was een moment dat ik me realiseerde dat er mij jaarlijks prachtige teksten worden toebedeeld in het kader van het afronden van de module 'Spelactiviteiten binnen de bewegingsagogie en Psychomotorische therapie' en dat 't Web bijna in elke uitgave een oproep doet om prachtige teksten aan te leveren.

Spelen binnen thema's uit de PMT

Jeroen Hoeben

De zodadelijk gepresenteerde casus zal als uitgangspunt fungeren voor de beschreven spelactiviteiten.
Via het intaketeam van het RIAGG, is jou als PMT'er een vrouwelijke cliënt verwezen. Haar hulpvraag bet"reft het Ieren aangeven van grenzen aan de ander. Ze vindt het moeilijk "nee" te zeggen, een verzoek te weigeren of aan te geven wat haar niet bevalt. Ook binnen de PMT-sessie werd duidelijk dat ze snel over zich heen laat lopen. Samen is afgesproken de komende sessies aandacht te besteden aan leren begrenzen/afgrenzen. Wat zou je haar als aanbod kunnen doen?

Spelen binnen thema's uit de PMT

Natasja Hannink

Als uitgangspunt voor deze beschrijving is de volgende casus genomen:
Via het intaketeam van hét RIAGG, is jou als PMT'er een vrouwelijke cliënt verwezen. Haar hulpvraag betreft het Ieren aangeven van grenzen aan de ander. Ze vindt het moeilijk "nee" te zeggen, een verzoek te weigeren of aan te geven wat haar niet bevalt. Ook binnen de PMT-sessie .werd duidelijk dat ze snel over zich heen laat lopen. Samen is afgesproken de komende sessies aandacht te besteden aan leren begrenzen/afgrenzen. Wat zou je haar als aanbod kunnen doen?

Notulen BALV 16 november 2001

-

Notulen BALV 16 november 2001

123
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek