&lsquo;t Web<br />Nummer 3 2001

‘t Web
Nummer 3 2001

Download hier het hele tijdschrift

Artikelen

Een stage basisonderwijs binnen de RSGN

Nico Schaddelee

Nico Schaddelee volgt op de (alo een speciale opleiding om zijn eerste graads MO-p diploma te halen. Samen met 15 medestudenten volgen zij een 2 jarige opleiding. Elke vrijdag zijn er lessen op de (alo en de andere dagen van de week geven ze les op een Reformatorische voortgezet onderwijs school. De studenten hebben al een andere onderwijsbevoegdheid gehaald op de Pabo of op een andere leraarsopleiding.
In het tweede studiejaar moeten de studenten een jaar lang stage lopen op een basisschool. Hier een stageverslag van Nico. Hij heeft vroeger als groepsleerkracht op een basisschool gewerkt en is 13 jaar geleden door gestroomd naar het voortgezet onderwijs. De studenten hadden vanuit de Calo de opdracht gekregen, om drie weken achter elkaar dezelfde driegroepjes les aan te bieden. Bij een klas van 30 kinderen moesten de activiteiten dubbel worden uitgezet zodat er eigenlijk 6 groepjes tegelijk aan het werk waren.

Intervisiegroep Psychomotore Therapeuten

Leon Stoffels en Thea Tiemersma

Door middel van dit artikel willen we een beeld geven van de manier waarop intervisie wordt gehouden binnen onze intervisiegroep voor Psychomotore Therapeuten in Zwolle. Binnen de Psychomotorische Therapie (en Geestelijke Gezondheidszorg) is het gebruikelijk intervisie te hebben met collega's van verschillende instellingen. Wij zijn er niet helemaal van op hoogte in hoeverre er ook binnen het onderwijs intervisie wordt gehouden, maar misschien kan dit artikel, als er behoefte aan is, een aanzet geven.

Zonder woorden

-

Zonder woorden

Opvoeden door de anonieme burger in het publieke domein

Bruno Oldeboom

Dit artikel tracht kort antwoord te geven op de vraag of anonieme burgers, in Nederland in de jaren '90, in openbare opvoedingssituaties het recht hebben om andermans
kinderen op te voeden. Om antwoord op deze vraag te krijgen,
heb is een pad van algemeen naar concreet gevolgd.

Rendez-vous over Gert van Driel en Arvid Sandiford

Rob Maassen

Rendez-vous over Gert van Driel en Arvid Sandiford

12
 

Zoeken

Zoekterm

Auteur

Uitgave

Rubriek