Header 't Web

Visie

Spinnenweb

Zoals de naam aangeeft, wil ’t Web, Netwerk rondom Bewegen (kortweg 't Web) een spin zijn in het web van het netwerk van de beweeg- en sportwereld. Zoals een spin haar web weeft, zo wil ’t Web professionals in de beweegpraktijk met elkaar verbinden. Vanuit een relationele visie op de mens en zijn beweegwereld, wil het deze spilfunctie uitdragen. 

Dit doet 't web van oudsher door boeken te publiceren die passen binnen dit gedachtegoed, maar ook door activiteiten te organseren zoals lezingen, workshops of studiedagen, zoals de Jonge Werkers, waarin startende PMT-ers workshops volgen en ervaringen uitwisselen. 'T Web wil studenten en pas afgestudeerden graag ondersteunen in het opzetten van dergelijke initiatieven. 

Grondslagen

Door de bewegingsonderwijzer en -pedagoog C.C.F. Gordijn heeft de relationele visie met de oprichting van de Christelijke Academie voor Lichamelijke Opvoeding destijds in 1946 zijn kleur gekregen. In navolging van deze leer werd door zijn ‘leerlingen’ de vereniging ’t Web opgericht, die zich onder de vlag van de C.A.L.O. (nu: Calo - Hogeschool Windesheim Zwolle) verder heeft ontwikkeld en ontplooid.

Het Netwerk rondom Bewegen heeft een duidelijke visie op het menselijk zich bewegen. Er zijn grofweg drie werkvelden in onze maatschappij te onderscheiden waarin dit menselijk zich bewegen aan bod komt:

• Bewegingsonderwijs,
• Sportmanagement & beleid,
• Psychomotorische therapie

Bewegingsantropologie
De relationele visie laat zich kortweg beschrijven als een bepaalde manier van bewegend in de wereld staan. Als kind is men al gericht op zijn omgeving en probeert die al grijpende te begrijpen. De mens is een intentioneel handelend wezen, dat betekenis geeft aan de wereld rondom hem. In het handelen (bewegingshandelend) gaat hij een relatie aan met zijn omgeving waarin andere mensen en zaken een betekenisvolle en beslissende rol spelen. In de gymles leert het kind zich bijvoorbeeld te ontwikkelen door samen met andere kinderen in verschillende activiteiten een bewegingsuitdaging aan te gaan. Tijdens een sporttoernooitje in de wijk worden jongeren gestimuleerd om te ervaren hoe betekenisvol de sport- en beweegactiviteiten zijn, zodat ze daarmee op plezierige, gezonde en sociale wijze hun vrije tijd mee kunnen invullen. Op het terrein van de bewegingsagogie en -therapie krijgen bewegingsactiviteiten hun specifieke betekenis voor de cliënten wanneer ze behulpzaam zijn bij het verminderen of wegnemen van hun last, klacht en/of beperking.