Header 't Web

Van vereniging naar stichting

Op de ALV van 8 maart 2013 is voor het eerst gesproken over het eventueel wijzigen van de organisatievorm van ’t Web. De organisatievorm is toen opnieuw bekeken en beoordeeld. Bekijk hieronder de conclusie.

Omzetting van vereniging naar stichting

Bekijk hieronder de Notulen van afgelopen ALV op 20 April 2016.

Notulen ALV 20 april 2016

Hieronder vindt u de link naar de Concept akte van omzetting-statutenwijziging Vereniging 't Web met betrekking tot de ALV op 16 maart 2016, hiervoor hebben alle leden een uitnodiging gehad.

Concept akte van omzetting-statutenwijziging Vereniging 't Web