Header 't Web

Artikelen

Student sportmanagement in de onderontwikkelde Surinaamse sport

Het kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de Surinaamse sport is een dankbare taak. Als participant van de Nederlandse sport hanteer ik maatstaven welke in Nederland gangbaar zijn. Wanneer ik deze maatstaven in vergelijking breng met de Surinaamse sport, blijkt dat elementaire zaken niet aanwezig zijn; ondersteuning (top)sport, stimuleren en richting geven door middel van subsidie, ruim aanbod van sportfaciliteiten, opgeleid kader en trainers, samenwerkingsverbanden en meer...


Studiedag Kring Oost

Eens in het jaar komen de mytylscholen van Noord-Oost Nederland (ook wel Kring Oost genoemd) bij elkaar voor een studiedag. Tijdens deze studiedag worden workshops gegeven en gevolgd, en worden lopende zaken rondom het mytylonderwijs besproken en gedeeld.


Trucje en voetbal

Coerver gelooft in het leren van trucjes om tot een optimale passeerbeweging te komen en de KNVB gelooft in 'samenspel' om tot een optimaal tactisch inzicht te komen...


Bewegingsagogie: een plaatsbepaling (1)

Nadat onlangs in het Tijdschrift voor Vaktherapie in een artikel van Celine Schweizer (2006), te lezen is geweest dat de beroepsidentiteit van de creatief therapeut en de creatief agogisch
werker in de praktijk vaak onduidelijk is, wordt in dit artikel herkenning gevonden daarvoor voor de praktijk van de psychomotorisch therapeut en de bewegingsagoog...


Het Basisdocument onderbouw VO... Hoe werkt het?

Het basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is een vervolg op het basisdocument
voor het primair onderwijs. Dit document sluit hierop aan maar heeft
ook een eigen gezicht. Er worden hier en daar nieuwe begrippen geïntroduceerd. Wat dit document kan betekenen en hoe het kan gaan werken wordt uitgelegd...


Studiemiddag Basisdocument voortgezet onderwijs

Op donderdagmiddag 8 november was op de Calo de studiemiddag over het 'Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs'. Om meer bekendheid te geven aan het boek en de keuzes die gemaakt zijn te verduidelijken wordt er
op elke Alo een studiemiddag georganiseerd. In dit artikel een weergave van de dag met twee uitgewerkte workshops.


Een week lang feest!

In week 44 vierde de Calo haar 60 jarig bestaan. Hieronder een verslag van twee studenten die een aantal sportieve
activiteiten gevolgd hebben...


De kloof tussen beleid en praktijk

Zoals uiteengezet in het artikel 'Beroeps- en competentieprofiel S&B: sportmanager of sportontwikkelaar' (Hoogendam, 't Web 01-2007) is het kunnen verbinden tussen 'beleid' en 'praktijk' de
belangrijkste kerncompetentie van de sportontwikkelaar. Het is in onze visie bepalend voor de meerwaarde van een sportontwikkelaar in het werkveld. Deze 'verbindingsfunctie' is tweeledig...


Steunpilaar vertrekt bij 't Web

Op een koude zaterdagochtend ben ik namens de redactie naar Zwolle-Zuid gefietst, alwaar ik een boeiend gesprek heb gehad met Niek Hofman. Naar aanlediing van vragen uit de redactie zelf heb ik getracht zoveel mogelijk, al dan niet alles, los te krijgen bij Niek, die na 10 jaar actief betrokken te zijn bij 't Web, ons gedag zegt. Een afscheid die de redactie niet geheel ongemerkt voorbij wilde laten gaan.


Gymmen met veel structuur in de praktijk

Marry Ronde beschrijft in haar artikel in Webnummer 6 van 2008 een gymmethode die voor leerlingen met een autistische beperking beter mogelijk maakt om deel te nemen aan de gymles. Tijdens het geven van gymlessen aan de leerlingen van het SO ZML van onderwijscentrum De Twijn viel er bij mij een aantal leerlingen op. Deze leerlingen hadden een grotere behoefte aan structuur en voor deze leerlingen was het uiterst moeilijk om samen met andere leerlingen tot bewegen te komen...


Sterkamp: ieder moment is een feestje!

Voordat je het weet is het weer vakantie. Voor een heleboel kinderen een periode om naar uit te kijken. Lekker weg en natuurlijk ook veel tijd om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen. Niet voor elk kind is dat zo vanzelfsprekend. Een heleboel kinderen zijn onzeker en vinden het moeilijk om vriendschappen te sluiten. Zij trekken zich terug uit groepen of laten juist provocerend gedrag zien. Voor deze kinderen is er een mooie, leerzame oplossing: Sterkamp.


Wat als... Rubriek: Honderste geboortedag CCF Gordijn

Dit jaar gedenken we dat C.C.F. Gordijn (1909-1998) exact 100 jaar geleden werd geboren. In dat kader zullen allerlei activiteiten worden georganiseerd waarvan 't Web aankondiging en verslag zal doen. Eén van de activiteiten is deze rubriek die dit jaar steeds zal terugkomen. We openen de rij met de bijdrage van Peter Heij, die onder meer archivaris van de Calo en van de Stichting CCF is.


Mentaliseren binnen pmt. Volgens de principes van Mentalisation Based Treatment (MBT)

MBT is een therapie die significante en blijvende veranderingen in de stemmingstoestand en het interpersoonlijk functioneren van mensen met de borderline persoonlijkheidsstoornis bewerkstelligt. Maar wat is mentaliseren precies? Hoe pas je facetten van dit behandelprogramma toe binnen de psychomotorische therapie? Kunnen deze facetten ook gebruikt worden voor de behandeling van mensen met andere stoornissen? Het antwoord op deze en andere vragen wordt in dit artikel gegeven.


Boomavond motorisch leren

Wederom was de inmiddels jaarlijks terugkerende boomavond, een groot succes. Ditmaal maakte de opkomst van met name veel Calo-docenten, samen met veel bewegingsonderwijzers, andere nauw betrokkenen (zoals: fysiotherapeuten en studenten) de avond tot een groot succes. Frans Bosch wist ons twee uur lang te boeien, voordat Jesse Bussemaker (voorzitter van 't Web) hem wist te onderbreken voor een korte (plas)pauze. Na deze korte pauze wist Frans ons vervolgens nog ruim een uur te boeien over zijn
bevindingen omtrent 'Motorisch leren'. In dit artikel treft u een kort inhoudelijk verslag van de avond; te danken aan één van de aanwezige studenten.


Circus op de basisschool

Dames en heren hoog geëerd publiek, het is zoveer, na dagen, weken ja zelfs maanden oefenen presenteren wij u circus Fantatsini.


Bewegen verbeteren. Hoe een ordening tot chaos moet leiden

Twee jaar geleden presenteerden Gerie ten Brinke en Bruno Oldeboom de 'bloemkooltheorie', waarbij het didactisch model loopt 't - lukt't - leeft 't verder werd uitgewerkt door elke tak opnieuw in drieën te verdelen. Zo werd het criterium 'Iukt't' uiteengelegd
in drie criteria van 'uitvoerbaar', 'verbeterbaar' en 'eigenaar'. Ze noemen dit de bloemkooltheorie omdat elk criterium weer opnieuw bekeken kan worden vanuit het model.


Club Extra activiteiten in Arnhem

Naar aanleiding van het stuk van Corina van Doodewaard over Club Extra ('t Web nr. 5 2006), heeft Dorette van Deelen een artikel geschreven dat ons een beeld geeft over hoe Club Extra geregeld is in Arnhem...


Bouwtips bewegingsonderwijs Miktips


Beroeps- en competitieprofiel S&B: sportmanager of sportontwikkelaar?

In 2004 is door organisaties uit het werkveld een landelijk Beroeps- en competentieprofiel Sportmanagement vastgesteld. De opleldinq Sport & Bewegen van de School of Human Movement and Sports (voorheen Calo van de Hogeschool Windesheim hanteert al geruime tijd een eigen beroeps- en competentieprofiel. Onlangs is dat laatste profiel (als onderdeel van de algehele onderwijsvernieuwing) aangepast...


'Spelenderwijs lopen in het Voortgezet Onderwijs' (2)

Zoals wij in ons eerste artikel in het vorige nummer van 't Web hebben aangegeven proberen wij loopactiviteiten aan te bieden buiten de traditionele vormen van lopen. Doel (het 'wat') van het aanbieden van deze activiteiten is "Leerlingen laten ontdekken wat hen aanspreekt in het betekenisgebied lopen". Het doel is dus gelegen in het lopen op zich. Daarnaast wordt toch geprobeerd leerlingen inzicht te laten verkrijgen in enkele 'trainingsprincipes', zodat leerlingen hier ook in de vrije tijd een vervolg aan kunnen geven...