Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Zwolle vs Tilburg

Voor vereniging 't Web, Netwerk rondom bewegen is het van groot belang om ook studenten te bereiken. De activiteitencommissie organiseert daarom jaarlijks één of meerdere 'Centerparcsweekenden'. Studenten worden hierbij
uitgedaagd eens in een totaal andere omgeving te gaan kijken en deze te vergelijken met hun eigen omgeving. Hun belevenissen tekenen zij op in een artikel dat zij schrijven in een comfortabele bungalow, direct aansluitend aan hun bezoek. Binnen deze reeks volgt hieronder de vergelijking tussen de Calo
uit Zwolle en Fontys Sporthogeschool uit Tilburg door studenten van de laatstgenoemde academie.


Jonge Werkers 2010. Thema: Stevig Staan, Profilering van de PMT

Vrijdagochtend 22 januari 2010, 9.30 uur, Hogeschool Windesheim te Zwolle. De eerste deelnemers druppelen binnen,
de 5e editie van de studie 2-daagse Jonge Werkers is begonnen, tenminste voor de deelnemers. De commissieleden zijn in augustus 2009 begonnen en dat is zichtbaar. Alles is klaar en geregeld, de deelnemers zijn van harte welkom. De Calo-kantine is mooi aangekleed en gezellig gevuld met ongeveer 60 PMT'ers
die jong in het werkveld zijn. Met een dag map en een eerste kop koffie luisteren de deelnemers naar het openingspraatje van Luuk Sietsema, voorzitter van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen), over hoe belangrijk het is om je vak te profileren. De boodschap is helder en de eerste toon is gezet van de studie 2-daagse.


Station Softbal: Pionnenloop. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Il y a: Flipperkastje


Stop met trainen en doe mee met Zumba!

De fitness hype van 2009 is Zumba. Zumba is een aanstekelijke dansvorm waarbij je veel en lang in beweging blijft. Plezier is het uitgangspunt en een secundair doel is dat je van Zumba ook nog eens afvalt. Tenminste dat promoten de aanbieders van Zumba. De fitnessbranche kenmerkt zich tot het steeds maar weer
bedenken en promoten van nieuwe bewegingsvormen die als doel hebben mensen in beweging te brengen om sterker, leniger, slanker en gezonder te worden. Veel van deze nieuwe bewegingsvormen zijn bestaande activiteiten in een nieuw 'jasje'. Van iets ouds, iets nieuws maken met veel promotie zal de
criticus zeggen. En wat dat betreft is de Zumba hype ook niet nieuw. Zumba is een dansactiviteit die 10 jaar geleden al is bedacht maar pas in de versnelling in Nederland is geraakt, door een ijzersterke campagne. Zo sterk zelfs dat Zumba in de fitnesswereld tot een ware rage is gegroeid. Praten we in 2010 ook nog over Zumba? Wie is de bedenker van Zumba? En is Zumba toepasbaar in de bewegingsonderwijs?


Rendez-vous over Jacqueline Besseling


Zonder woorden


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Wat? Hoe? Zo! De toepasbaarheid van energizers binnen de psychomotorische therapie

Dit artikel gaat over energizers binnen de psychomotorische therapie. Psychomotorische therapie is voor alle vaktherapeuten een bekend begrip. Over het begrip 'energizers' kan helaas
niet hetzelfde worden gezegd. Over energizers binnen de psychomotorische therapie is helemaal niets bekend. Wat
zijn energizers precies en hoe verhouden deze zich tot de oefeningen die normaal gesproken binnen de PMT ingezet worden? Kunnen energizers toegepast worden binnen de psychomotorische therapie? Wat zou hier dan de functie en
meerwaarde van kunnen zijn? In dit artikel wordt op deze vragen een antwoord gegeven.


Het belang van psychomotorische diagnostiek bij jonge kinderen

Op een Medisch Kleuterdagverblijf (MKD) worden kinderen aangemeld vanaf de leeftijd van ongeveer twee jaar. Omdat er problemen zijn ontstaan in het contact maken, in de taalontwikkeling, in de motoriek of op emotioneel gebied. Ook komt het voor dat kinderen op iets hogere leeftijd worden aangemeld, omdat het kind op school niet mee kan komen of gedragsproblemen vertoont. Met een hulpvraag komen ouders vaak eerst bij een consultatiebureau, de huisarts of de kinderarts. Op het moment dat er op verschillende ontwikkelingsgebieden
vragen zijn en behandeling nodig of gewenst lijkt, worden kinderen óók aangemeld bij of doorverwezen naar een MKD. Daar wordt gekeken naar de mogelijke oorzaken van het problematische gedrag.


Inhoudsopgave 2010-02