Header 't Web

Nummer 6


Artikelen

Ontwerpavond Rugby en softbal

Op 8 oktober jongstleden heeft er een ontwerpavond plaatsgevonden, georganiseerd door 't Web. Op de Calo in Zwolle was een flinke groep Calostudenten bijeengekomen om te gaan zoeken naar mogelijke nieuwe activiteitsvormen binnen rugbyen softbal. Aanvankelijk zou men met frisbee bezig gaan, maar na de inleidende frisbeeactiviteiten werd voor het ontwerpen binnen het vaker gebruikte softbal gekozen.
Voor deze avond was Hugo Doornhof uitgenodigd om een aanzet te geven. Hij leidde in, startte de activiteiten op en begeleidde verder het ontwerpen tijdens het verloop van de avond. Het werd een geweldige avond: er was veel plezier en er werden verassende spelvormen bedacht en uitgeprobeerd. In dit artikel de uitwerkingen daarvan.


In wat voor wereld leven wij?

Eerste jaars Calostudenten hebben voor het vak LMZB (Leer Menselijk Zich Bewegen) teksten geschreven waarin ze proberen zicht te krijgen op onze postmoderne samenleving.
Dit onder het motto: "in deze wereld worden wij opgeleid en gaan we ons beroep uitoefenen". Docent Bruno Oldeboom was onder de indruk van de tekst van Gerben Bakker en zorgde dat het bij de redactie kwam. Gerben heeft dit stuk geschreven om een goede en actieve discussie op gang te brengen in zijn klas. Daarom heeft hij enkele standpunten extreem geformuleerd...!
Gerben beschouwt verschillende ontwikkelingen die hem in het kader van 'postmodernisme' opvallen: het allochtonenvraagstuk, rechts-extremisme, discussies omtrent religie, ontwikkelingen in techniek en wetenschap, de sport en tenslotte reality televisie.


Zonder woorden


De Sherborne bewegingspedagogiek, een impressie

De Sherborne bewegingspedagogiek is vernoemd naar haar oprichtster Veronica Sherborne. Hoewel zij in september 1990 is overleden, heeft haar methodiek grond gevonden in diverse landen, waaronder Nederland. Bij Bartiméus, een instituut voor visueel gehandicapten, werken we met diverse groepjes volgens de Sherborne- methodiek. Ik wil u graag meenemen naar de gymzaal waarbij we een kijkje gaan nemen bij de groep 'Ballon'. Tussendoor zal ik u een beknopte inleiding geven m.b.t. de Sherborne-methodiek.


Rendez-vous over Rob Maassen en Peter Heij


Een ongewone bewegingsactiviteit: gehandicaptensport

Eerste jaars Calostudenten kregen voor het vak Observatie Practicum de opdracht een verslag te schrijven over een voor hen ongebruikelijke bewegingsactiviteit. In hun beschrijving moesten ze op zoek gaan naar factoren die het bewegingsgedrag beïnvloeden.


De juf is adaptief


Il y a: Ringen prikken (ringhockey)


Mededelingen

Verslag: de enquête