Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Laatste lustrum? Stand van zaken

Ergens in het gebouwencomplex van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle werd al vroegtijdig in de cursus 1991-1992 een groot bord opgehangen met als opschrift: lustrum CALO.
Een duidelijk in 't oog lopend protest tegen pogingen van bovenaf om dergelijke 'laagstaande' - want op afdelingsniveau - vieringen te verbieden??
Ik vermoed het, maar weet zeker dat het verwijst naar het feit dat men op de CALO van plan is in de cursus 1992-1993 het negende lustrum te vieren. De CALO? Jazeker. Een groep mensen die zich in verleden, heden en naar we hopen in de toekomst resp. gebonden wisten, weten en zullen weten door een ideeëngoed met betrekking tot het bewegingsonderwijs. Daarover denkend, maar eerst en vooral daarin handelend én overdenkend. Kortom: een feestje van een groep mensen die blij zijn een gezicht te hebben gekregen, bereid zijn dat te tonen in de hoop het in de toekomst niet te verliezen en proberen voor gezichtsverlies een stokje te steken. Een eigen gezicht! In de sociologie spreekt men dan over identiteit, zij het vaak in de ik vorm.
Bijvoorbeeld in de bepaling: het antwoord dat iemand zichzelf geeft op de vraag: wie ben ik? Zijn bewustzijn van zichzelf als persoon zoals hij zich onderscheidt van anderen.
Identiteit, mag het ook wat meer zijn dan ik?


Ode

Prof. C.C.F. Gordijn wordt door iedereen gezien als de grondlegger van de CALO. We hebben allemaal veel over- en van hem moeten lezen tijdens de studietijd.
Op het moment dat de CALO opnieuw een streep passeert komen namen als Gordijn als vanzelf boven water. Vandaar dat we op zoek gingen bij hem in Otterlo en spraken over de opleiding, Vestuvalo en de veranderingen.
We willen de lezer deel uit laten maken van dit bezoek middels een foto-impressie.
Graag wilde de heer Gordijn nog een keer het instituut aandoen; niet om het gebouw, maar voornamelijk om oude bekenden te ontmoeten én de 'CALO-bibliotheek' te bezoeken. Veel van de boeken die ooit deel uitmaakten van zijn privé-kollektie zijn hier nu te vinden.
Een bezoek aan de zaal van 'Moon' kon niet uitblijven. De docenten werden onder de keurende blik van de meester lastig gevallen met een vijf-de lig motief.
C.C.F.: een ode waard.


Kado

De CALO 45 jaar, een respektabele leeftijd, vond ook de Werkgroep. Daarbij hoort een kado op maat.
De studiedag van 26 september voldeed hieraan; op het eerste gezicht een luchtige studiedag met 's middags tijd en ruimte voor 'doen' op eigen nivo.
's Morgens werd er verteld: maar niet zomaar; vier gastsprekers die terugblikken op een belangrijke periode uit hun leven: de studietijd op de CALO.
De vier onderstaande sprekers zijn allen 'representatief' voor een periode in de geschiedenis van de opleiding: De heer Bloem over de beginperiode, de heer Crum over de begin zestiger jaren, Harry Jansen over de zeventiger jaren en tenslotte Carin Biesterbosch-Gunst die over de periode '80-'84 verteld.
Hieronder de lezingen; de 'Bloemlezing' is de enige die geïnterpreteerd is, de andere zijn de letterlijke teksten.
Als eerste leest u het verslag over een periode die het dichtst bij ligt; zo graven we steeds verder...


Een persoonlijke impressie

Een persoonlijke impressie inzake 45 jaar Calo.


Zonder woorden


Balanceren tussen nostalgische herinnering en kritische evaluatie


Uit de eerste jaren van het bewegingsonderwijs


Schrijfweb - Leesweb - Denkwebben


Het veld rond de tafel


Il y a(vait)

W. Rob en E.J. Leertouwer (1947)