Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

De Jaargroepsgymles

Guido Melis is vakleerkracht bewegingsonderwijs sinds 1987, heeft anderhalf jaar vervangende dienst gedaan bij de Dienst voor de Sport en is sinds 1989 werkzaam op diverse basisscholen in de Indische Buurt en vanaf 1991 ook op de 8e Montessorischool Zeeburg.


Bewegen en muziek in de basisvorming (1)

We hebben net een studiehuisstaking achter de rug; het VMBO begint zich steeds meer af te tekenen; dan nu een artikel over basisvorming?


Zin in gym


De werkwijze van een bewegingsagoog binnen het revalidatiecentrum Beatrixoord

De ontwikkelingen en verandering in de gezondheidszorg zijn in volle gang. Binnen het werkveld revalidatie probeert zowel de bewegingsagogie als de psychomotorische therapie haar werkwijze te profileren. "Maak maar eens duidelijk wat je doet en waarom je denkt dat jou vak zo belangrijk is" Kortom: de tijd van protocolliseren en onderzoek is aangebroken. Ook voor de bewegingsagogen en psychomotorisch therapeuten.


Zonder woorden


Klassikaal voetbal op de basisschool

Op verzoek van de school hebben we een aantal klassikale lessen uitgewerkt. Er is geprobeerd een doorgaande lijn te beschrijven. Het fijne van een klassikale les is dat de kinderen het meestal erg leuk vinden en dat het voor de groepsleerkracht eenvoudig te organiseren is.


Muziek top-5 - Bewegen en muziek: moet je doen!

Streetdance is een daAsvorm die de laatste tijd erg toegenomen is in populariteit. Een andere veelgebruikte naam is Cityjam. Wat streetdance precies inhoudt is moeilijk te omschrijven: bijna alles mag en kan. Wel zijn er aantal basis passen waarmee je leuke en relatief eenvoudige motieven kan maken. Het tempo van de muziek ligt iets lager dan het tempo van jazzdans.


"Hé, Bergkamp traint nog steeds langs de lijn..." - Motorisch leren: leren in een context (1)

In de zomer van 1998 was de WK voetbal in Frankrijk. Een tijd van veel tv kijken en veel praten. Immers, iedereen heeft verstand van voetbal. Ik heb me verwonderd over 'het geval Bergkamp'.


Rendez-vous over Gaby Spiekker en Johanneke Vink


Il y a: Zitten op de ballon