Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Bewegingsagogie: een plaatsbepaling (1)

Nadat onlangs in het Tijdschrift voor Vaktherapie in een artikel van Celine Schweizer (2006), te lezen is geweest dat de beroepsidentiteit van de creatief therapeut en de creatief agogisch
werker in de praktijk vaak onduidelijk is, wordt in dit artikel herkenning gevonden daarvoor voor de praktijk van de psychomotorisch therapeut en de bewegingsagoog...


Het Basisdocument onderbouw VO... Hoe werkt het?

Het basisdocument bewegingsonderwijs in de onderbouw van het voortgezet onderwijs is een vervolg op het basisdocument
voor het primair onderwijs. Dit document sluit hierop aan maar heeft
ook een eigen gezicht. Er worden hier en daar nieuwe begrippen geïntroduceerd. Wat dit document kan betekenen en hoe het kan gaan werken wordt uitgelegd...


Studiemiddag Basisdocument voortgezet onderwijs

Op donderdagmiddag 8 november was op de Calo de studiemiddag over het 'Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs'. Om meer bekendheid te geven aan het boek en de keuzes die gemaakt zijn te verduidelijken wordt er
op elke Alo een studiemiddag georganiseerd. In dit artikel een weergave van de dag met twee uitgewerkte workshops.


Rendez-vous over Tino Stoop


Il y a: Cricket


Een week lang feest!

In week 44 vierde de Calo haar 60 jarig bestaan. Hieronder een verslag van twee studenten die een aantal sportieve
activiteiten gevolgd hebben...


De kloof tussen beleid en praktijk

Zoals uiteengezet in het artikel 'Beroeps- en competentieprofiel S&B: sportmanager of sportontwikkelaar' (Hoogendam, 't Web 01-2007) is het kunnen verbinden tussen 'beleid' en 'praktijk' de
belangrijkste kerncompetentie van de sportontwikkelaar. Het is in onze visie bepalend voor de meerwaarde van een sportontwikkelaar in het werkveld. Deze 'verbindingsfunctie' is tweeledig...


Rendez-vous over Mijke Verkamman


Inhoudsopgave 2008-01