Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

De ultieme sporter. Column


Il y a: Hindernisslagbal


School, bewegen en sport. Recensie

Onderzoek naar de relaties tussen school(omgeving) en het beweeg- en sportgedrag van leerlingen Mirjam Stuij. Ester Wisse, Ger van Mossel, Jo Lucassen, Remko van den Dool.


Zonder woorden


Fitness als betekenisgebied? Vervolg op een aangepast bewegingsconcept van Luuk Sietsma


Jonge werkers 2012


Rendez-vous over Jelle Pieters


10 jaar geleden in het web... nr. 2-2002


Inhoudsopgave 2012-02


Een wijde blik, verruimt het denken. Ethiek en PMT/Bewegingsagogie


Een spel leren spelen

Equiliberen met de grote patatzak, een spel  leren spelen.

Deze tekst was bedoeld als verantwoording van een gezamenlijke afsluiting van een studiedag over “spelonderwijs”. Elke deelnemer zou een grote patatzak krijgen en de drie stappen zouden gedaan worden. Dit gegeven zal ik gebruiken voor mijn eindpresentatie, waar “een spel leren spelen” een metafoor is voor “het leven leren leven”. Naar de cursus toe zie ik een relatie met de derde stap; dat ik voor het eerst de lef had om mijn eigen uitdaging aan te gaan. Gecombineerd met mijn passie voor leren in het onderwijs.


Activiteitenboek PMT

Dit activiteitenboek wil een hulpmiddel zijn voor pmt-studenten en beginnende pmt-ers bij het zoeken naar geschikte activiteiten voor de pmt. De activiteiten zijn geordend op grond van de hoofdthema’s van de pmt. Naast activiteiten bevat het boek theoretische onderbouwingen van de thema's en voorbeelden van doelen en vragen die aan de thema's en activiteiten gekoppeld kunnen worden.