Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Stutlie-tlrietl(logse 1994. Bewegingsonderwijs

In een telefonisch gesprek, met iemand van de redactie van 't Web, werd mij gevraagd om een samenvatting te maken van de studie drie-daagse '94. Ik zal proberen 't een en ander zo duidelijk mogelijk weer te geven, zodat u 'n beeld krijgt met welke materie wij, als vierdejaars werden geconfronteerd. Na een gemeenschappelijke eerste dag, hadden de twee studie-richtingen (BAT en bewegingsonderwijs) de tweede- en derde dag hun eigen invulling. Hieronder volgt het verslag van de onderwijs-studierichting. De eerste dag werd geopend door de heer P. Meerdink. Hij leidde de studie-driedaagse voor beide studie-richtingen in. Het verslag van die inleiding wordt hier niet opgenomen. Op de eerste dag sprak verder B. Donkers. Daarmee zal de verslaglegging beginnen. De tweede dag spraken O. Loopstra, B. Crum en tenslotte de dhr. Bovend'eert. Onderwerp van spreken was het thema "Legitimeren". De derde dag waren B. Nederhof en H. Westerhof te gast. Zij spraken over sport en media.


"Incestplegers, daar begin je niet aan"

In het boek "Andermans ziel", van Marjo van Soest waarin zij psychotherapeuten over hun vak laat praten, zegt Ruud Bullens dat in zijn vak de opvatting bestaat: "Incestplegers, daar begin je niet aan". Tevens zegt hij daarin dat hij meewerkt aan behandeling van mannen die eerst door de rechterlijke macht of het openbaar ministërfë voor de keus worden gesteld tussen gevangenisstraf en een therapeutische behandeling. Zijn belangrijkste doel is: het misbruik een halt toeroepen. Ruud Bullens is één van de weinige psychotherapeuten in Nederland die zich intensief bezighouden met therapie aan plegers van seksueel misbruik en geweld. Vanaf 1986 tot heden is hij werkzaam als directeur van het Ambulant Bureau Jeugdwelzijnszorg (ABJ) in Leiden. Daarbij verzorgt hij training en daderbehandeling in binnen- en buitenland.


Zonder woorden


Ontwerpregels voor het basistikspel

Er zijn van die opmerkingen die je eerst niet begrijpt en vele jaren later wel. In 1978 zei Jan Tamboer op een bijeenkomst van de werkgroep Austerlitz, dat het niet nodig was om nieuwe bewegingsonderwijsleersituaties (bols) te ontwerpen, maar dat het wenselijker was om leerstof te schrappen uit het onderwijsaanbod. Deze uitspraak vond ik ongegrijpelijk, want we waren net begonnen met het zoeken naar goede, nieuwe leersituaties. Na elke bijeenkomst van de werkgroep had je nieuwe bewegingsaktiviteiten, die je op school kon uitproberen. Niets liever dan in elke les een nieuwe bewegingssituatie aanbieden. Na een aantal jaren lesgeven, begreep ik dat het onmogelijk was om dit creatieve proces vol te houden, bovendien werden de kinderen er stapeldol van. Natuurlijk vinden kinderen het leuk om nieuwe situaties te leren, maar er zijn ook onderdelen van een les die ze elke week wel willen herhalen.


Stoeien

Tijdens het didaktisch prakticum van het derde jaar BAT werd het "stoeien in de psychiatrie" behandeld. Dit prakticum werd begeleid door de gastdocent: Roei van Beusekom.


Tussen verwachting en praktijk

Hieronder volgt een lezing van een beginnende lesgever. Deze tekst is gebruikt als een inleiding op een thema-avond "De beginnende lesgever". Kees Versteeg was hier de inleider. Hij kijkt terug op 6 jaar in de wereld die bewegingsonderwijs heet.
Na de lezing gaat de redactie verder in op de problematiek. Aan de hand van gesprekken, die gevoerd zijn op de thema-avond zal worden getracht dieper op de problematiek in te gaan.


Il y a


Vak apart


Il y a: Mattengo