Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Fontys en Piet Mondriaan

De 3e jaar Pabo-studenten van de Fontys Pabo Eindhoven/Veghel kregen in het eerste blok van 12 lessen te maken met het thema 'zorgverbreding'. Dit eerste blok in het derde jaar wordt de K3 fase genoemd en valt binnen het totale onderwijspakket Pl en P2, Kl, K2, K3 en K4. De Pl en P2 zijn de eerste twee blokken in de propedeuse fase. De Kl t/m de K4 zijn de 4 kernfasen in het 2e en 3e jaar en het vierde jaar wordt ingevuld met een lio-stage.


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

Bovenstaande staat met grote neon letters op de muren van het centraal station van Eindhoven. En de enkeling die de tijd heeft ernaar te kijken en het te lezen, vraagt zich ongetwijfeld af wat er nu mee bedoeld wordt.
En dat is nu mijn opdracht, vertellen waar die zin op slaat...


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

In de rij op de gele lijn. De gele lijn die als een rechthoekige slang door de gymzaal liep. Een lijn zonder einde. Wat een rotlijn, elke keer kon je er weer op gaan staan tussen de twee kinderen die dezelfde beginletters hadden in hun achternaam als ik. Zo kwam het dat ik altijd tussen Geoffrey en Simone in kwam staan.


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

Wat bedoelde ome Piet hiermee? Voor de duidelijkheid: ik wil het nu over bewegingsonderwijs hebben en niet over zwarte strepen en gekleurde vakjes. Dit artikel gaat over bewegingsonderwijs. Waarom dan toch deze titel? Dat zal u straks duidelijk worden.


Rendez-vous over Marco van Berkel en Carin Biesterbosch


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

De bekrompenheid van de geest van de mens is enorm. Sommige mensen beweren dat zij ruimdenkende wezens zijn en ontwikkeling en verandering toejuichen. In de ware zin van het bestaan voert de conservatieve gedachte rondom alledaagse gebeurtenissen echter nog steeds de boventoon.


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

Soms vraag je je wel eens af waar je als Pabo-student nou eigenlijk mee bezig bent. Toen ik dit citaat van Piet Mondriaan op een papiertje aan het noteren was in een redelijk drukke stationshal van Eindhoven, rees deze vraag ook weer op.
Wat wil een nieuwe leerkracht bewegingsonderwijs hiermee bewijzen tegenover zijn leerlingen, leerkrachten en tegenover zichzelf? Of is dit nou een voorbeeld waarbij de zone van de naaste ontwikkeling bij de Pabo-student wordt aangesproken?


Zonder woorden


Reflectief leren in de stage

In onderstaand artikel is aangegeven hoe in de Pabo Eindhoven een poging wordt ondernomen om het reflectieve leren in de stage te concretiseren. In hoofdlijnen is er is een mix beschreven van opvattingen van het APS (Vreugdenhil) en de bekende reflectiecirkei van Korthage. Van het APS is het gangbare begrip "het openen van het subjectieve concept" verder uitgewerkt en gekoppeld aan opvattingen uit de wereld van het NMP (neurolinguïstisch programmeren). Aan de cirkel van Korthage wordt vooral de fase van de "reflectie vooraf" toegevoegd.
Kortom: in het onderstaande wordt een methodiek beschreven die als doel heeft het reflectieve leren met alle aspecten die daar verwant mee zijn werkelijk zo veel mogelijk vorm te geven.


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

Bij het zien van deze titel zijn vast al verschillende lezers afgehaakt, niet meer wetend wat er nog in dit artikel gaat komen. Want, het woord 'conventie', dat klinkt waarschijnlijk niet iedereen als muziek in de oren. En ik kan er over mee praten...


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

In Eindhoven, dikwijls betiteld als lelijke en saaie stad, komt deze inspirerende tekst je in grote neongekleurde letters tegemoet in de stationshal. Natuurlijk is Mondriaan een grote naam in de kunstwereld, maar je zou zijn uitspraak ook tegen een ander licht kunnen houden. Zo komt het stilzwijgend aanvaarden van ongeschreven regels voor in relaties, op de werkvloer en in het onderwijs. Over dat laatste gaat dit stuk.


Conventie, een soort herinnering, is het grootste beletsel om te genieten van leven en kunst

Een moeilijke zin, zo lijkt de titel op eerste gezicht. Wat bedoelde de schrijver, Piet Mondriaan, met deze tekst? En wat heeft deze mooie, maar moeilijke zin te maken met het vak bewegingsonderwijs?
Allemaal dingen, die ik hieronder aan U duidelijk wil maken.