Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

PPON onderzoekt traditionele gymaktiviteiten...

...en ontdekt dat kinderen deze onvoldoende beheersen.
Het PPON, dat is het project Periodieke Peiling van het Onderwijsnivo, organiseerde een bijeenkomst.
Daar tracht men de kwaliteit van het onderwijs te toetsen. M. Waal was aanwezig bij deze bijeenkomst en wekt in dit artikel op z'n zachtst gezegd, de indruk dat zich daar verontrustende zaken afspelen.


Volgorde binnen judo als spel

Jan Middelkamp was een inleider tijdens de november studiedag van de Werkgroep. Hij verzorgde een Workshop met bovenstaande titel. Jan die inmiddels als de vader van het 'Judo als Spel' mag worden beschouwd, schreef al eerder over dit onderwerp in zowel ons tijdschrift als dat van de KVLO. Naar aanleiding van die Workshop heeft de redactie hem gevraagd of het mogelijk was het een en ander te publiceren.


Wiskunde op straat

Dat Bewegingsonderwijs en Wiskunde dichterbij elkaar liggen dan velen denken bewijst het volgende artikel. Dit artikel is ook terug te vinden in 'Willem Bartjens', jrg. 16, nr 2. '96/,97.
Willem Faes is van de Hoge Schooi West Brabant, -Sector Pedagogisch Onderwijs.


Pikorde


Zonder woorden


Recensie van het boek: 'Groene Spelen'


In de Doka


"Arrangeren op maat."

Elders in dit tijdschrift vindt u een tekst van Willem Faes. Deze auteur legt een relatie tussen wiskundige principes en het scoren van een doelpunt bij voetbal. Chris Hazelebach raakte geïnspireerd en nam plaats achter het toetsenbord. De hieronder volgende tekst verscheen op zijn scherm.
Chris vroeg de redactie om aan zijn artikel een prijsvraag te koppelen. Deze prijsvraag is op zijn verzoek ook afgedrukt. De redactie stelt een boekenbon van FI 50,- beschikbaar voor het juist beantwoorden van de vraag. Alle inzendingen ontvangen een troostprijs (m.u.v. de winnaar).


De pedagogische opdracht van het bewegingsonderwijs

Het mag van ontegenzeglijk belang zijn dat er binnen de lessen bewegingsonderwijs aandacht wordt geschonken aan normen en waarden. Echter, het mag niet zo zijn dat die waarden en normen tot doelstelling van het bewegingsonderwijs worden verheven en dat daarmee het vak als middel wordt gebruikt.
In dit artikel vindt een poging om over normen en waarden in het bewegingsonderwijs te spreken, zonder dat deze de doelen van de lessen worden, inherent aan de lessen blijven en toch expliciet aandacht kunnen krijgen.


Behandelcultuur en ontwikkelingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten

Ik ben gevraagd om een objectief artikel te schrijven over de huidige behandelcultuur en ontwikkelingen in de zorg voor verstandelijk gehandicapten.
Daar zitten een aantal verradelijke tendensen in. Hèt objectieve, dè cultuur en dè zorg voor verstandelijk gehandicapten. Ik wil geenszins pretenderen om absoluut objectief te zijn, noch om volledig te zijn als het gaat om dè cultuur en dè verstandelijk gehandicapte.
Met deze restricties schrijf ik dit artikel.


Il y a: Koning-Boeren