Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Breedte van de basis

De term 'zorgverbreding' is in de afgelopen jaren - en in feite nog steeds - een kreet binnen het onderwijs die verschillende interpretaties kent. Menigeen heeft daarover geschreven. Daarin komen onderwerpen als speciaal onderwijs, leerlingenbegeleiding, schoolontwikkeling, werkklimaat, management in de klas, remedial teaching, achterstandsituaties en samenwerking aan de orde. Deze onderwerpen hebben inderdaad met zorgverbreding te maken.
Hoe krijgt men ordening binnen het kader van zorgverbreding? En wat betekent het voor de dagelijkse onderwijspraktijk? Op deze vragen zal op verschillende niveau's worden ingegaan. 'Het moet ons een zorg zijn' dat leerlingen 'weer samen naar school' kunnen gaan.


Zonder woorden


Zorgbreedte tussen individu en groep

Workshop Zorgverbreding in bewegingsonderwijs
In alle discussies over zorgverbreding staat uiteindelijk die ene vraag centraal: op welke wijze kun je extra zorg geven aan die leerling die in bewegingssituaties 'buiten de boot valt'.
Daarmee verbonden zijn tevens de volgende vragen: heb je er genoeg aan gedaan het probleem te voorkomen, heb je tijdig gesignaleerd dat er iets aan de hand is, kun je omschrijven wat de problemen zijn en wanneer deze zich voordoen? Om vervolgens vast te stellen op welke wijze met deze leerling verder te gaan, zodat weer aansluiting gevonden kan worden met de groep: dàt is de vraag die de deelnemers aan deze workshop wordt gesteld.


Op zoek naar een methodiek binnen bewegen en muziek

De schrijfster van dit artikel is in 1992 afgestudeerd van de CALO. Sinds oktober van het zelfde jaar geeft zij les op een voormalige huishoudschool, nu Voorbereidend Beroeps Onderwijs, in Zwolle.
Deze school wordt bezocht door ongeveer 130 leerlingen en 2/3 deel daarvan zijn leerleerlingen. Door de grootte van de school en het type onderwijs zijn de klassen klein; gemiddeld 15 leerlingen per klas en de begeleiding is dan ook zeer intensief.
De vakgroep Bew. Ond. bestaat uit 2 personen. Ondanks onze verschillende opleidingen verloopt het vakoverleg gemakkelijk. Over de accomodatie is zij ook tevreden. Volgend jaar zal de kleine school, en welke zal dat niet, verdwijnen en worden opgenomen in een grote scholengemeenschap met MAVO/HAVONWO afdelingen.
De werkgroep heeft haar gevraagd iets te vertellen over de manier waarop zij bezig is met het vak Bewegen en Muziek op haar school.


Juf, wat gaan we doen???

Daar sta je dan: na jarenlang zelf in de klas te hebben gezeten, ben je nu aan de beurt om ervoor te staan. Op de CALO kreeg je zelf nog onderwijs en nu mag je het geven.
Ja, wat gaan we doen?
Met mappen lesvoorbereidingen, werkboeken bewegingsonderwijs, stencils en stage-ervaring ben ik aan de gang gegaan. Geen stageschool meer, die wil dat ik met groep zeven 6-6 ga volleyballen, geen leerkracht meer die aan de kant zit en kan inspringen wanneer die ene jongen weer vervelend doet, geen stage maat je meer om mee te overleggen, niets ...


Post


Il y a: Flesje


Vak apart

Een vak apart