Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Sport en bewegingsonderwijs

Naar aanleiding van twee gezamenlijke bijeenkomsten van het bestuur en de redactie van 't WEB, met als onderwerp "Jeugd(igde patiënten) in Beweging", probeer ik in het nu volgende een aantal zaken, die naar mijn mening er mee te maken hebben, op een rijtje te zetten. Het is lang niet volledig, maar meer een eerste aanzet tot....


Ringzwaaien in het basisonderwijs, kan ook zonder achteraf-zet


Nederlandse groep gymleraren bezoekt Wenen

PLATO, het Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs, verzorgt o.a. studiebezoeken. Zo ook voor docenten L.O./B.O .. Het Europees Platform organiseerde in samenwerking met het Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten een seminar met de naam: "Het gymnastiekonderwijs in Oostenrijk in historisch perspectief." Het studiebezoek ging naar Wenen, van maandag 21 april t/m zondag 27 april 1997. Hieronder volgt een verslag en een korte beschouwing.


Bewegen op de basisschool

Het kan zeker geen kwaad om van tijd tot tijd je nog eens af te vragen waarom je eigenlijk doet wat je doet. Bovendien moet je je daden regelmatig tegenover anderen verantwoorden. Dat geldt ook voor een bewegingsonderwijzer. Chris moest zich onlangs 'weer eens verantwoorden. Hieronder zijn vindt u zijn poging om de zaken helder uit een te zetten.


Zonder woorden


Veteranenvoetbal


Psychomotorische Therapie in de revalidatie, een casuïstiek

In de geestelijke gezondheidszorg is door de psychomotorisch therapeut reeds veel ervaringopgedaan in de behandeling van psychosociale- en psychiatrische problematieken. Dergelijke problemen zijn geconcentreerd in de psychiatrie, maar komen echter ook voor in de verstandelijk gehandicaptenzorg en de revalidatie.


Vak Apart


Il y a: Fries-handbal