Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

MBO4Leisuresports

Het opstarten van een nieuwe opleiding heeft aardig wat voeten in de aarde. Wat beweegt iemand om een nieuwe opleiding te starten en vanuit welke gedachte zal er opgeleid worden. Bij MBü4 Leisure Sports heeft alles een behoorlijke geschiedenis. (red)


Verslag bijeenkomst "vakdidactiek en Coaching"

Op dinsdag 24 maart was er een bijeenkomst over "vakdidactiek en coaching" voor docenten die op een leraren opleidingwerken.
Hier een kort verslag over de bijeenkomst vanuit de hoop dat
meer opleiders geïnteresseerd raken in dit onderwerp en met ons door willen denken. De aanleiding van deze bijeenkomst
was de zorg voor de kloof tussen docenten die de studenten begeleiden (coachen) vanuit hun mentor/tutortaak (SLB-studieloopbaanbegeleiding) en docenten die de methodiek van de vakken verzorgen op een lerarenopleiding. Studenten ervaren het ook al snel als twee gescheiden lijnen, je eigen persoonlijke
ontwikkeling en de vakdidactische ontwikkeling.


Associaties met Gordijn. Honderdste geboortejaar CCF Gordijn

Wat hebben de ideeën van Gordijn te maken met wat er nu, anno maart 2009, gebeurt in gymzaaltjes in den lande? Wat er geschreven wordt over onderwijs? Of breder: hoe er tegen religie en intermenselijk contact wordt aangekeken? In het eerste nummer van 't Web van 2009 was al te lezen over C.C.F. Gordijn,
grondlegger van het gedachtegoed van wat we nu het 'bewegingsonderwijs' noemen. En in het tweede nummer lazen we zelfs een schitterende lezing van Gordijn. In dit nummer een derde bijdrage ter gelegenheid van het 100e geboortejaar van CCF, te weten: enkele associaties met Gordijn.


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


Van Club Extra naar de Topsport!

Mike Marissen is een jongeman van 16 jaar en woonachtig in Nunspeet. Mike heeft vroeger op Club Extra gezeten. Club Extra is een bewegingsprogramma voor kinderen met een bewegingsachterstand uit het basisonderwijs in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Op dit moment zwemt Mike in de top van het
jeugd zwemmen en is hij een veelbelovend zwemtalent in Nederland. Hij heeft al vele goede prestaties op zijn naam staan. Hij is één van de talenten van het bureau Sporttop. Sporttop is een initiatief van Jochem Uytdehaage en heeft als doel om mee te werken aan de ontwikkeling van Nederlands sporttalent: de
sportambassadeurs van de toekomst.


Geen voorgekauwde antwoorden. Opening Prof. Gordijnplein op de Calo

Op woensdag 22 april werd op de Calo (School of Human Movement & Sports) in Zwolle het Prof. Gordijnplein geopend. De Calo wil hiermee zijn grondlegger, Carl Christian Friedrich Gordijn, een permanente en zichtbare plek geven in haar instituut. De bijeenkomst stond in het teken van de onthulling van
een prachtig ingericht gedeelte van een van de lespleinen waar Calostudenten kunnen studeren. De beleving van ondergetekende was er één van prettige herkenning, ontmoeting en mooie herinneringen aan 'CCF' Gordijn. Over skelterende mongolen en
rammelende plafondplaten.


Il y a: Slamdunk


Rendez-vous over Nienke Horstman


ALV 't Web 11 februari '09. Vergadercentrum La Gare, stationsplein 49-53 te Amersfoort


Inhoudsopgave 2009-03