Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

www.hetweb.nl

Op 26 maart 1999 vond de officiële opening van onze Website plaats. Als voorzitter van de Werkgroep zette Gerie uiteen wat de huidige bestuursleden met het web voor hebben en hoe de nieuwe organisatiestructuur er uit ziet (sinds het bestuursweekend in oktober '98). Hopelijk zult u daardoor de laatste pagina van ft Web begrijpen.
Hieronder vindt u de tekst die die avond is uitgesproken.


Bewegingsonderwijs in het speellokaal

Gelukkig gaan steeds meer pedagogisch ingestelde vakspecialisten werken ten behoeve van het onderwijs in de onderbouw van de basisschool. "'t Web" is er in geslaagd 14 docenten bewegingsonderwijs bijeen te brengen, die gezamenlijk een prachtig praktijkboek hebben gemaakt voor onderbouwieerkrachten, die méér willen met hun bewegingsonderwijs. In deze tijd waarin de bewegingsruimte voor kinderen steeds beperkter wordt, zowel in als rond de school, van groot belang.


Jom tom jomtomta

Het was wat laat geworden. Gelukkig had ik in de herfstvakantie alle lessen tot de kerstvakantie in schema gezet: morgenochtend eerste uur mavo 2 bewegen op muziek. Daar hoefde ik niet lang over na te denken. Hoewel, zou het niet beter zijn af te wijken van mijn geplande programma? Dat moet toch kunnen. Bewegen op muziek. Daar moet je toch een beetje fris voor zijn, zeker met mavo 3.
Ik herkende mijn neiging tot uitstelgedrag. Niks afwijken. Afspraak is afspraak.


Zonder woorden


"Juf help me nu!!"

Twee jaar geleden is een groep vakleerkrachten bij elkaar gaan zitten om zich te buigen over een aantal problemen die het lesgeven bemoeilijken. Dit initiatief werd genomen n.a.v. de thema-avond beginnende lesgever, die het Web organiseerde. In dit artikel proberen wij een stand van zaken te geven omtrent het proces dat wij doorlopen hebben.


Thema-avond 'Protocollering in de Bewegingsagogie en PMT'

Deze avond werd door 't Web georganiseerd als vervolg op een eerder gehouden bijeenkomst over profilering van het vak. "Wat houdt PMT nou precies in", wilden andere beroepsgroepen en werkgevers weten. Een kant en klaar antwoord op deze vraag is nog steeds niet voor handen, maar wel het inzicht dat protocollen daarbij zouden kunnen helpen. Kwaliteit en effectiviteit dienen bewezen te worden, wil een beroepsgroep kunnen blijven bestaan.
Het doel van deze avond was dan ook het belang en het gebruik van protocollen in te leiden en toe te lichten.


Vak Apart

Klas IJ redt zich uit de brand - Moniek en Kirsten (13 jaar)