Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Sport, spel, spiegel

De 'Homo ludens' is een intrigerend fenomeen. Zeker voor een Werkgroep voor Bewegingsonderwijs, -therapie en -recreatie. De redactie was dan ook aangenaam verrast om een filosofisch artikel over dit onderwerp tegen te komen.
Frans Wachter, een oude bekende voor de Werkgroep, had voor het tijdschrift 'Filosofie' een boeiend artikel geschreven. De redactie is van mening dat het ook voor Werkgroep-leden geschikte literatuur is.


Je hoeft geen houwdegen te zijn

Sommige docenten lijken voor het vak geboren. Met slechts een lichte stembuiging of een gefronste wenkbrauw krijgen ze een volle klas stil. Er zijn er ook die met het zweet in hun handen naar school gaan in de hoop dat de jeugd vandaag wat minder grof zal zijn. 'Succesvalt of staat met persoonlijkheid', weet Bastiaan Holzapfel, die docenten uit het beroeps- en voortgezet onderwijs traint om orde te houden in de klas. 'Maar je hoeft heen houwdegen te zijn.'


Tafeltennis in het Basisonderwijs

In juni 1996 is er bij de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) een boekje verschenen met de titel: "Tafeltennis voor 6- tot 9-jarigen: een jaarplan voor beginners". Dit boekje is tot stand gekomen door een projectgroep bestaande uit enkele jeugdtrainers uit de verenigingswereld en een 2-tal Calodocenten.
In dit jaarplan staan aktiviteiten beschreven die o.i. ook geschikt zijn voor het onderwijs.
We willen in dit artikel op een tweetal niveaus enkele aktiviteiten
beschrijven.


Kennen & kunnen. Over doelstellingen, motiveringen en overtuigingen

Iedere streek heeft zo zijn eigenaardigheden. Zo ook die waar ik de eerste 17 jaar van mijn leven door heb mogen brengen. Er wordt daar tot de dag van vandaag, en zeer waarschijnlijk nog veel langer, geen onderscheid gemaakt tussen de werkwoorden kennen
en kunnen.


In de Doka


Zonder woorden


Net afgestudeerd en dan...


Il y a: De ronde tafel


Vak Apart

Vak apart