Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

"Bij andere gymmen was het veel moeilijker, dat deden we dus niet bij Club Extra"

Dit artikel heeft betrekking op een kwalitatief pedagogisch onderzoek dat uitgevoerd is bij Club Extra in Zwolle'. Uitgangspunt daarin waren de lessen van Club Extra: hoe beleven de kinderen nou de lessen van Club Extra? Centraal in dit artikel staan de reacties van de kinderen, de nadruk ligt op hun ervaringen en gevoelens. De aandacht voor de technische kant van het onderzoek zal daarom beperkt blijven.


Reactie: Klassikaal slagbal op de basisschool

Geïnspireerd door Roelian Oorschot en Chris Hazelebach beschrijft Hardy eveneens een klassikale slagbalactiviteit voor de basisschool. Het artikel van Roelian en Chris waarnaar Hardy verwijst, stond in nummer 5 van 2000.
De hier beschreven activiteit is bestemd voor kinderen uit groep 7/8.


Zonder woorden


Van studerende naar werkende: de praktijk

't Web organiseert sinds een aantal jaren een beginnende therapeutenavond. Ook in 2000 vond er een plaats. Hiervan volgt een verslag in een volgend nummer van 't Web. Op zo'n avond wordt van gedachten gewisseld over wat je zoal tegen kunt komen in de eerste periode na je studie. Op mijn werkplek, Revalidatie centrum Beatrixoord, werkt sinds een half jaar een nieuwe collega. Ik was benieuwd hoe het hem tot dus ver is vergaan. Hoe gaat de overgang van studerende naar werkende nu in de praktijk? Hieronder volgt een samenvatting van het gesprek dat ik met hem heb gehad.


Korfbal: in twee of toch maar gewoon in drie vakken?

Dit stukje is een verslag van twee gymlessen aan een bovenbouwgroep van een basisschool. De school kent combinatiegroepen, in dit geval kinderen van tien tot en met twaalf jaar. In beide lessen worden dezelfde leersituaties aangeboden: kast-ringen-lijn, wendsprong over een hele kast met behulp van de minitrampoline, het met vier leerlingen aan de gang houden van een mini-handbal in een tsjoek en een korfbalspel.


Rendez-vous over Jules Sala


LIO stagiaire over brugklas VBO

Een casus van een 4e jaars Calostudente, die haar problemen met een stagegroep overdenkt. Studenten uit deze groep hebben een aantal casussen gebundeld. In nummer 5 van 1999 is al een casus uit deze serie in 't Web te lezen geweest.
Hier een korte indruk van de oplossingsstrategieën van een 4e jaars student.


Artikeloverzicht 2000

Het jaar 2000: alle artikelen en auteurs op een rij