Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Bewegen verbeteren. Hoe een ordening tot chaos moet leiden

Twee jaar geleden presenteerden Gerie ten Brinke en Bruno Oldeboom de 'bloemkooltheorie', waarbij het didactisch model loopt 't - lukt't - leeft 't verder werd uitgewerkt door elke tak opnieuw in drieën te verdelen. Zo werd het criterium 'Iukt't' uiteengelegd
in drie criteria van 'uitvoerbaar', 'verbeterbaar' en 'eigenaar'. Ze noemen dit de bloemkooltheorie omdat elk criterium weer opnieuw bekeken kan worden vanuit het model.


Il y a: Verzamelaartje


'Spelenderwijs lopen in het Voortgezet Onderwijs' (2)

Zoals wij in ons eerste artikel in het vorige nummer van 't Web hebben aangegeven proberen wij loopactiviteiten aan te bieden buiten de traditionele vormen van lopen. Doel (het 'wat') van het aanbieden van deze activiteiten is "Leerlingen laten ontdekken wat hen aanspreekt in het betekenisgebied lopen". Het doel is dus gelegen in het lopen op zich. Daarnaast wordt toch geprobeerd leerlingen inzicht te laten verkrijgen in enkele 'trainingsprincipes', zodat leerlingen hier ook in de vrije tijd een vervolg aan kunnen geven...


Het geven van een stem aan deelnemers in bewegingssituaties II. Verslag van de midzomerboomavond (30 juni 2010)

Het eerste deel van het verslag (in het laatste't Web van 2010) bevatte vier ordeningen waarmee de manier waarop deelnemers aan bewegingssituaties meedoen, kan worden geïnventariseerd.
Helpen de geordende termen de intenties van deelnemers te observeren en hoe kunnen bewegingsdeskundigen dit perspectief zodanig bekrachtigen dat ontwikkeling optreedt? Een begin
van een antwoord.


Station: Sprinten. Een lessenreeks voor brugklasgroepen

Een groep VO-docenten is bezig met het samenstellen van bewegingsonderwijslessen die vooral geschikt zijn voor de brugklas. In het tijdschrift zal geregeld allerlei activiteitsbeschrijvingen geplaatst worden. Vier activiteiten vormen samen een les, maar de activiteiten kunnen natuurlijk ook in een andere lessamenstelling gebruikt worden.


De dialoog. Column

Column


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


Van Mens Zijn naar Mens-Worden. De kunst van het niets doen

Afscheid Anne-Jan van Minnen en Jubileum ITH.


Probleemgedrag in bewegingsonderwijssituaties II. Een onderzoek naar mogelijkheden om hinderlijk gedrag van leerlingen te verminderen

In bepaalde scholen komen onder leerlingen relatief lichte vormen van wangedrag veel voor. Dit gedrag hindert de leerkracht en medeleerlingen en vraagt om de ontwikkeling van een pedagogisch-didactische aanpak. Bij het 'Lectoraat Bewegen en Gedragsbeïnvloeding' van de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle zijn daarom gevalsstudies naar probleemgedrag verricht. Deze hadden tot doel maatregelen op het spoor te komen die probleemgedrag kunnen verminderen. De studies richtten zich op een leerling in het Vmbo, die in lessen bewegingsonderwijs medeleerlingen hinderde. In twee artikelen doen we verslag.


Rendez-vous over Michael van der Ree


Inhoudsopgave 2011-01