Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Jagerbalspelen, vervolg


Kort, doelmatig en op maat

Dit artikel komt voort uit een doctoraalscriptie die is geschreven in het kader van het hoofdvak 'Bewegen en Hulpverlening' aan de faculteit der Bewegingswetenschappen. Tijdens mijn praktijkstage op Psychiatrisch Centrum Rosenburg te 's Gravenhage en in mijn werk als bewegingstherapeut op Psychiatrisch Centrum Jan Wier te Tilburg, kwam, en kom ik regelmatig in aanraking met een manier van werken die niet als doel of klachtgericht betiteld kan worden.


Zonder woorden


Stoeien judo judospelen...

Tejo van den Berg verzocht mij een tijd geleden om een nadere invulling te geven aan het judoën a.d.h.v. het artikel Spijk '87. En of er een bepaalde opbouw inzit qua complexiteit.
Toen ik mij door de nieuwe terminologie heen geworsteld had vond ik de opbouw terug in de ontwerpregels. Een iets andere indeling en een kleine aanvulling kunnen een naar ik meen goede praktische aanvulling zijn.


Il y a: Passeren en onderscheppen


Artikeloverzicht 1990

Inhoudsoverzicht 1990