Header 't Web

Nummer 5


Artikelen

Il y a: Conditie- en behendigheidscircuit


Het volk in beweging. (C)ALO's in den lande voorop

'Het volk eerst' is vrij vertaald het thema van de nota Gezondheid dichtbij van minister Schippers, uitgebracht in mei van dit jaar. De burger is steeds meer verantwoordelijk voor haar of zijn eigen gezond gedrag. Klinkt logisch, maar eenvoudig is dat niet, zo niet schier onmogelijk in de omgeving waarin wij leven. Immers, we weten één ding zeker, getuige de obesitas-tsunami die vanuit de
Verenigde Staten aan het overwaaien is: de afgelopen 30 jaar zijn er we met zijn allen heel erg goed in geworden om de burger steeds ongezonder te laten leven en minder te laten bewegen.


"Om te vissen heb je een net nodig". Literatuurstudie naar de mogelijke plaats in en inhoud van het begrip gezondheid in het relationele bewegingsconcept

De thematiek Gezondheid heeft mede als gevolg van de ideeën van de grondlegger, professor C.C.F Gordijn, nooit expliciet veel aandacht gekregen op de Calo. Centraal staat het bewegen,
het bewegingsgedrag en de beïnvloeding hiervan. Gezondheid werd/wordt te veel geassocieerd met het lijf-als-ding, het lichaam object. En dat moest 'gepasseerd' worden. Anno 2011 lijken de bakens verzet te moeten gaan worden. Gezondheid is maatschappelijk van groot belang geworden. Onderwijs en met name bewegingsonderwijs moet een bijdrage leveren aan een gezonde leefstijl, aan het bevorderen van gezond gedrag. Maar hoe relateer je het (traditionele) Calo-bewegingsconcept
aan de term Gezondheid zonder dat de wortels worden verloochend? Hoe kun je gezondheid een plaats geven met behoud van je zorg voor leerlingen, voor cliënten, voor sporters. Wat zijn die wortels? Hoe moeten en kunnen wij die lezen anno
2011? Kunnen wij het gedachtegoed van Gordijn en zijn (eerste) leerlingen anders interpreteren? Op zoek naar een nieuw concept? Dat is te veel pretentie. Het is hooguit het herschudden van bestaande informatie. Van daaruit kan iets nieuws ontstaan. Het nieuwe ontstaat veelal vanuit het oude. We staan op de schouders van reuzen. Bovendien: het is echt 'op zoek'. Gaandeweg ontstaat de weg. Maar wel een poging om een net
te knopen, een net om te vissen in de vijver van Bewegen en Gezondheid.


Zonder woorden


Leerervaringen binnen de lessen bewegen & sport op school, met een gezond perspectief?

Hoe kan gezondheid een plaats krijgen binnen het relationele bewegingsconcept? Dat is de thematiek van het boeiende artikel 'Om te vissen heb je een net nodig' van Luuk Sietsma. Een reflectie
vanuit het schoolvak bewegen & sport (b&s)' op dit conceptuele artikel is een klus die het 'lukken' waard is. Daarvoor wordt achtereenvolgens ingegaan op 'stoeien met gezondheid', 'het dubbelkarakter van sport en bewegingsactiviteiten', 'meervoudige
deelnamebekwaamheid' en 'bewegen & sport in gezond perspectief'.


Onge-zondaar. Column


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Rendez-vous over Rianne Booijink


Inhoudsopgave 2011-05