Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Club Extra Zwolle - na de startproblemen

In dit nummer zijn twee artikelen te vinden die betrekking hebben op Club Extra in Zwolle. In dit eerste deel gaat het over de vraag welke kinderen er nou bij Club Extra komen sporten. Wat voor achterstand hebben zij en hoe ga je daar mee om bij het aanbieden van bewegingsactiviteiten. Ook komen de uitgangspunten aan de orde.


"In de tijd dat ik hier in Nederland verblijf, heb ik nog nooit zoveel 'happy' asielzoekers bij elkaar gezien"

In juni vond er op de Calo een sportdag plaats voor asielzoekers. In allerlei zalen met verschillende thema's had een grote groep asielzoekers de gelegenheid zich te goed te doen aan vele bewegingsactiviteiten. Tobias Wulfraat en Roei Blomsma, twee Calostudenten, hebben deze dag mede voorbeid en bijgewoond. Zij schrijven hierover in deze bijdrage.


Zonder woorden


Een uurtje Club Extra...

Het tweede deel over Club Extra Zwolle gaat over ...een uurtje Club extra zoals het er in de gymzaal aan toe gaat. Wat zeggen de kinderen, wat doen ze, wat willen ze en wat vinden ze leuk; ook de beleving van de verteller ontbreekt niet. Ook geeft Corina een antwoord op de vraag hoe er aan een jaar Club Extra nou vorm gegeven wordt en hoe het staat met de ontwikkelingen op dit moment.


Reacties op De Knop

Voorwoord van de samenvoeger:
In een themanummer over sportstimuleringsprojecten voor bijzondere doelgroepen, past ook de jeugdsport. Al jaren wordt geprobeerd om de jeugd te stimuleren tot sportdeelname. Denk bijvoorbeeld aan het grootschalige project: Jeugd in beweging.
Maar dit artikel kent een vreemde weg: begonnen als interview eindigde het in een "twee-reactie". Gert van Driel en Peter Dooyeweerd reageren beiden op stellingen die getrokken zijn uit de inaugurele rede van Prof. Dr. Paul de Knop met als titel: "Jeugdsportbeleid, Quo Vadis; de noodzaak van kwaliteitszorg."
We hebben de reacties naast elkaar gezet: deze zijn echter onafhankelijk van elkaar geschreven.


Il y a: De man (M/V) met de pet