Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Meer dan verantwoorden. Grondslagen van 'verantwoord' bewegingsonderwijs - Een recensie

Dit proefschrift waarmee Peter Heij op 21 juni 2006 is gepromoveerd tot doctor aan de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit van Amsterdam, is en wil-zoals de ondertitel ook aangeeft - een filosofische en pedagogische doordenking van relationeel gefundeerd bewegingsonderwijs zijn. Hij is daar zeker in geslaagd. In zijn doordenking laat Peter zien dat hij de schatbewaarder van het Calo-gedachtegoed is geworden. Op zeer grondige en uitgebreide wijze (het lijvige boek telt meer dan duizend voetnoten, een literatuurlijst van 20 pagina's en een bondige samenvatting in het Duits) beschrijft Peter de ontwikkeling en verdere doordenking van de relationele visie op bewegen, die zo kenmerkend voor de Calo is. Hij verbindt op heldere wijze de visie en uitgangspunten van Gordijn, Tamboer en de betekenistheorie, met de wijsgerige en pedagogische denklijnen van de Frans-Joodse filosoof Emmanuel Levinas en de Pooise kinderarts, pedagoog, weeshuisdirecteur en
kinderboekenschrijver Janusz Korczak. Hij betrekt zijn onderzoek op het bewegingsonderwijs. Dit verklaart ook het feit dat analyses en denklijnen uit de hoek van de sportwetenschappen en de bewegingsagogie en psychomotorische therapie (bijvoorbeeld
het Aktiviteitsdenken) nauwelijks worden genoemd. Het bewegingsonderwijs behoeft volgens Peter een ethischpedagogische doordenking.


Een voorbeeld van vakkenintegratie

In het Web hebben verschillende artikelen gestaan over vakkenintegratie. Hier een voorbeeld van thematische werken
rondom een 'mikspel' Kubb (hotseknots). Dit project kan uitgevoerd worden in de bovenbouw; groep 7 en 8 en brugklassers. Eerst een uitleg van het mikspel 'Kubb'.


Il y a: Ringo


Zonder woorden


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Crossing Borders: een impressie. 4th European Congress of Psychomotricity - Amsterdam 2008

Op 21, 22 en 23 mei 2008 werd op de VU in Amsterdam het 4de Europese PMT Congres georganiseerd. Tijdens deze dagen kwamen PMT'ers uit maar liefst 25 verschillende landen bij elkaar om te luisteren naar lezingen en deel te nemen aan workshops. Daarnaast was er de mogelijkheid short presentations en seminars te volgen en waren er dvd's en
posters te bekijken. De titel van het congres, 'Crossing Borders', geeft mede het doel van het congres aan: 'exchange and connection'. Oftewel, het overbruggen van de verschillen tussen de PMT'ers in Europa, het uitwisselen van kennis, praktische ervaringen en vooral; het leren van elkaar. De organisatie van het congres 'Crossing Borders' bestond uit 5 commissies: Logistiek, Inhoud, Financien, Cultuur en PRoAis leden van de commissie PR hebben wij het congres meegemaakt vanuit de Congress Desk. Om ook een beeld te krijgen van de ervaringen van anderen zullen we in dit artikel vanuit verschillende invalshoeken terugblikken op dit geslaagde congres.


Rendez-vous over Wiebe Bonsink


Inhoudsopgave 2008-04