Header 't Web

Nummer 1


Artikelen

Bewegingsonderwijs als middel om te ...leren rekenen

Dit artikel is geschreven om u ( (toekomstige) vak- en groepsleerkracht) te laten zien op welke wijze rekenen geïntegreerd kan worden met bewegingsonderwijs.
Hopelijk raakt u geïnspireerd, zodat u na gaat denken op welke wijze rekenen geïntegreerd kan worden in bewegingsonderwijs.


Basis-tikspel onder de loep!

Basistikspel suggereert, gezien de naam, dat het de "meest" vereenvoudigde vorm van alle tikspelen zou zijn. Gezien de manier waarop wij dit spel aangeboden hebben, lijkt deze suggestie niet tegen te spre'ken. Maar we hebben ontdekt dat binnen dit spel met een paar simpele veranderingen het nivo van "basis" ver achter ons gelaten kan worden. We willen in een reeks artikelen aangeven op wat voor een manier basistikspel gespeeld kan worden. Zo kan
dit tikspel voor elk kind, gedurende een langere periode, speelbaar blijven.


Ze zitten overal

Ik draag hen een warm hart toe. Shahab (13), Rohola (14) en Volkan (12). Drie jongens die beginnen te stralen als ze een bal iien. Drie jongens die het -net als ik- moeilijk vinden. om accentloos Nederlands te spreken. Reden voor een interview.


Uit de oude doos

De redactie van 't Web heeft er voor gekozen om artikelen van oudere Web nummers opnieuw te plaatsen. Een van de redenen hiervoor is dat wij willen onderzoeken in hoeverre oudere artikelen1 nog steeds actueel kunnen zijn. Onderstaand artikel is alweer 12 jaar oud en is afkomstig van Tom van As. Johanneke Vink zal het artikel met een korte inleiding openen.


Juist omdat er ook leven is na de Calo

aan de Calo. Even dacht ik op 7 februari toen we afscheid van hem namen, dat ik de Calo op haar grondvesten voelde trillen. Het is ook niet niks. Nooit eerder is iemands leven zo lang vervlochten geweest met dat van de Calo. Eerst was Evert vier jaar als student verbonden aan de Calo (1956-1960), daarna ruim 35 jaar als docent (1962-1998). Bovendien - en daarom is dit de uitgelezen plaats voor de publikatie van dit interview - is hij een aantal jaren als eindredacteur verbonden geweest aan de Werkgroep Bewegingsonderwijs.


Il y a: Fly-ball