Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Symposium: Ships passing in the night

In het vijftigste jaar van haar bestaan heeft de Calo een reeks van activiteiten ontplooit om dit feit te gedenken. Een daarvan vormde het symposium dat de titel Bewegen tussen wetenschap en praktijk droeg. Op vrijdag 29 mei 1998 kwam de wereld van de lichamelijke opvoeding/het bewegingsonderwijs in Zwolle bijeen om zich over dit thema te buigen. Dit artikel vormt een verslag van deze dag. De aandacht zal hier uitgaan naar het werkveld van het bewegingsonderwijs. Elders in dit nummer zullen in twee andere
bijdragen de velden BPT en S&B aan bod komen.


Thema-avond beginnende lesgevers

Op 6 en 20 maart werd er door 't Web een avond voor beginnende lesgevers georganis·eerd. Ook vierdejaars studenten van de (alo. werden uitgenodigd aan deze avonden deel te nemen. Deze thema-avonden zijn voor de beginnende lesgevers een mooie gel-egenheid om problemen te bespreken die ze op hun weg in de onderwijspraktijk dagelijks tegenkomen.
Voor de studenten zou het mooi zijn als ze een beeld krijgen wat ze in de praktijk tegen zouden kunnen komen aan problemen en hoe je daar eventueel mee om kan gaan.


Symposium bewegen tussen wetenschap en praktijk

Op vrijdag 29 mei 1998 organiseerde de Calo ter ere van het SO-jarig een symposium: Bewegen tussen wetenschap en praktijk. Omdat het programma voor een groot deel werkveldspecifiek was, werd ik als afgestudeerd BPT'er gevraagd om van het symposium een samenvatting te maken en evt. mijn indrukken ervan te beschrijven.


Zonder woorden


40 kinderen


Titanic, let's make think us better

Dit artikel heeft betrekking op het symposium 'Bewegen tussen wetenschap en praktijk' dat eind mei gehouden is op de Calo. Het .genoemde thema is die dag behandeld binnen de drie werkvelden bewegingsonderwijs (studierichting LO), bewegingstherapie (BPT) en bewegingsrecreatie (s&B). In dit nummer vind u van elk werkveld een artikel daarover. Oud-Calo'er Bas Schutte was op het symposium aanwezig en heeft de dag bij het werkveld sport en bewegen gevolgd. Hij schrijft daarover in dit artikel.