Header 't Web

Nummer 2


Artikelen

Rendez-vous over Jan David van der Vlies


Kernreflectie bij bewegen (2). Een praktijkonderzoek

Op grand van onze ervaringen tijdens de skivakantie ('t Web nr. 1 2007) werd ons duidelijk dat de effecten van kernreflectie op het leerproces bij skiën groot waren en dat dit oak mogelijkheden
bood voor andere sporten. Dat maakte dat wij, als opleiders aan de academie voor Lichamelijke Opvoeding (Calo), direct kansen zagen voor verbetering van het bewegingsonderwijs en het opleidingsonderwijs aan aankomende leraren Lichamelijke Opvoeding. We zijn in deze opleiding een boeiend experiment gaan
uitvoeren bij studenten, dat wij hieronder beschrijven.


Gymnasium Celeanum Zwolle Sportactieve School

Sinds 7 december 2006 mag het Gymnasium Celeanum zich een Sportactieve School noemen. Wat is een Sportactieve School en wat kan een school aan sportactiviteiten opzetten am voor certificering
in aanmerking te komen?


Windesheim Organisatie Ontwikkel Plan (WOOP) in de School of Human Movement and Sports (Calo)

De School of Human Movement and Sports (SHMS) herbergt een drietal opleidingen:

  • de opleiding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding (LO)
  • de opleiding Bewegingsagogie en Psychomotorisch Therapie (BPT)
  • de opleiding Sport en Bewegen (beleid en management) (S&B).

Daarmee worden drie geheel verschillende werkvelden bedient (onderwijs, zorg en sport en bewegen in de vrije tijd). De keuze van Windesheim voor een major per School bezorgde ons aanvankelijk dan ook de nodige hoofdbrekens. Het grote voordeel was echter dat we meer dan ooit gedwongen waren na te denken over wat onze drie opleidingen aan elkaar bindt. Wat altijd als vanzelfsprekend werd aangenomen, moest nu ineens expliciet worden gemaakt.


Bouwen met touwen (1) - Ardennen en klimfeest. Bouwtips bewegingsonderwijs 17


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Zonder woorden


Landelijke studiedag KVLO

Donderdag 1 februari was de landelijke studiedag voor het voortgezet onderwijs van de KVLO. De studiedag werd gehouden op de Alo Groningen en stond voor een groot gedeelte in het teken
van het Basisdocument Bewegingsonderwijs voor de onderbouw van het VO dat begin april uitkomt. Hieronder kunt u een aantal workshopverslagen en sfeerimpressies lezen van deelnemers
aan de verschillende workshops.


Nieuwsbrief Onderwijs Ontwikkelingen School of Human Movement & Sports (Calo)

In de maand mei is er middels brochures en voorlichtingsrondes uitgebreid stilgestaan bij de onderwijsveranderingen die het cursusjaar 2006-2007 van start zullen gaan. Deze Nieuwsbrief geeft een korte schets van de onderwijsontwikkeling die zich in de afgelopen jaren hebben afgespeeld en welke invloed deze hebben gehad op de nieuwe inrichting van de School of Human
Movement & Sports (Calo). Ten slotte beschrijven we hoe we onderwijsontwikkelingen in de komende twee jaar willen
implementeren. We zijn erg tevreden met de behaalde resultaten tot nu toe. We denken een belangrijke stap te hebben gezet onze School voor te bereiden op een succesvolle toekomst.


Rendez-vous over Rosalinda Ludeking


Il y a: Muurspringen


Inhoudsopgave 2007-02