Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Sport en Beleid

Naast bewegingsagogie/-therapie (BAT) is nu dus de aanvraag voor de vrije studierichting Sport & Beleid (S&B) gefiatteerd. Het eerste propaedeutisch jaar gaat volgend cursusjaar van start, de hoofdfase volgt vanaf het cursusjaar '93/'94. In dit artikel volgt aan de hand van 'de motivering ten behoeve van de aanvraag' een algemene opsomming van een aantal aspecten van de opleiding. Maatschappelijke relevantie, uniciteit van de opleiding, affiniteit van de CALO met de opleiding, inhoud en opzet van de opleiding, organisatorische aspecten en instroommogelijkheden komen aan de orde. Daarna volgt een verkorte weergave van een interview met de heer C. Klaassen, coördinator van de kerngroep Sport en Beleid (KSB), waarin het een en ander nog eens wordt toegelicht.


Bewegingscultuur ol amusementsindustrie

Voor de studiedag van de Werkgroep voor bewegingsonderwijs op 27 maart 1992 was Bram Donkers gevraagd een algemene inleiding te houden rond het begrip bewegingscultuur. In onderstaand artikel heeft hij de hoofdlijn van zijn betoog samengevat.


Deelnemen aan de bewegingscultuur vanuit bewegen in de vrijetijd. Een optiek, door: Cees Klaassen

Vooraf: wie is Cees Klaassen
Cees Klaassen is schermdocent aan de CALO en aldaar lid van de kerngroep Sport en Beleid; een nieuwe vrijestudierichting die in het seizoen '92-'93 voor het eerst van start gaat.
Zelf heeft hij het CIOS gedaan, waar hij zich al richtte op de sport middels stages in sportraden e.d., daarna de CALO waar hij later dus aangesteld werk als schermdocent. In Zwolle heeft hij de Respoc opgestart (studentensport) en nog steeds heeft de sportcultuur zijn grote interesse.
'Als de CALO in mijn tijd de studierichting sport en beleid had gehad, had ik daar zeker voor gekozen.'


Zonder woorden


Bewegen en muziek

Workshop verslag
Met de komst van de basisvorming, en de daarbij behorende kerndoelen, zal iedere sektie bewegingsonderwijs moeten kiezen op welke manier zij de leerlingen in het domein 'bewegen en muziek' gaat introduceren. Daarbij is er een keuzemogelijkheid tussen de onderdelen; jazz, volksdansen, ritme en bewegen en conditioneel vormen op muziek. Tot nu toe hebben wij leerlingen ingeleid in één onderdeel, namelijk ritme en bewegen. De keuzemogelijkheid wordt nu uitgebreider, maar ook makkelijker? Zijn wij eigenlijk wel genoeg ingevoegd in die verschillende onderdelen van bewegen en muziek, om een verantwoorde keuze te kunnen maken? Waarschijnlijk niet! Omdat de nadruk binnen de CALO voornamelijk bij ritme en bewegen heeft gelegen. Vandaag vanuit het bekende; ritme en bewegen, naar het onbekende; volksdansen en jazz. Een eerste introductie!


Een loopje (met je) nemen; is dat afhankelijk van je leeftijd?

Workshop atletiek o.l.v. Peter Molenaar
Oudere mensen zie je vaak in hun vrijetijd met plezier hele afstanden lopen en fietsen. Daarentegen lijken veel leerlingen een grote hekel te hebben aan het lopen tijdens de lessen bewegingsonderwijs.


Bewegingscultuur; een cultuur met grenzen?

Deelnemen aan de bewegingscultuur vanuit een bewegingsonderwijs optiek. Deze titel stond vermeld als aankondiging van een thema ronde op de WEB dag, die gehouden werd op 28 maart j.1. In onderstaand schrijven doe ik een poging de daar naar voren gekomen zaken te beschrijven.lk beperk mij hierbij tot een nogal puntsgewijze beschrijving.


Twin Speaks

Toen ik het eerste stuk van Twin schreef, had ik de reacties in nr. 2 nog niet gezien. Daardoor heeft het stuk een lange aanloop gekregen. Een reactie vanuit 't ledenveld zou een wending geven aan de identiteit van Twin. Dus voor deze ene keer nog deels Twin en deels 'ik'. Waarbij' , betekent dat ik als schrijver vanaf heden onder mijn gebruikelijke naam aanspreekpunt ben en dan ook op deze manier verantwoordelijk wil zijn voor mijn (eerdere) schrijven.


Seksuele differentie en strategie

Vrouwen zijn anders dan mannen. Het is een aanduiding waartegen vooralsnog niet veel is in te brengen omdat het verschil zelf niet wordt benoemd. Met andere woorden: de verschillen die bestaan worden verzameld onder het algemeen geldende onderscheid van een man ten opzichte van een vrouw. Het algemeen geldende verschil is globaal en grof, maar het werkt als een beginsel waaraan de kleinere verschillen worden getoetst. Die kleine verschillen behoeven dan op zich geen legitimatie uit zichzelf, omdat het vooronderstelde algemene verschil dit dan overbodig maakt.
We kunnen ook zeggen dat deze wijze van redeneren de kleine verschillen bestendigt zodat verandering in de positie van de kleine verschillen onmogelijk wordt.


Il y a: Risk-it