Header 't Web

Nummer 4


Artikelen

Nieuw! Maar wat is er daarna anders?

De breekbaarheid van termen


Ode

Een bundel juweeltjes .....
...Op vrijdag 20 september jl. werd de heer H.J. woonachtig te Euissen, tot voor kort de vaste vlugschriftschrijver van het opruiende blad Wjepp door zijn vrouwen oudste dochter ontoerd. Het spoor van de ontvoering leidde naar een scholengemeenschap waar de heer H.J. werd geconfronteerd met een aantal personen die een rekening met hem wilde vereffenen...


Post

Post, 26 augustus 1991


Samen in balans

(Eenvoudige acrobatiek voor de school) D. Aartsma, K. Faber e.a. Een uitgave van Bekadidact Baarn, in het,kader van de praktijkreeks van het SLO-projekt bewegingsonderwijs aan leerlingen van 12-16 jaar. 100 Pagina's, vee,l plaatjes, duidelijke indeling, prijs f 23,50, ISBN 9032106643.


Zonder woorden


't Op gang houden van iets

Op voorhand is een aanval uitgesloten, daar dit 't kader van de titel zou overschrijden. Hooguit dat we tot sparren kunnen komen. De komende text is dan ook als vervolg bedoeld. Eerdere schrijvers gooiden een balletje op. Nog voor de bal een dalende lijn laat zien, wordt er verder gespeeld. We proberen iets op gang te houden.
'Het deelnemersveld was positief, enthousiast, echter een weinig kritisch.' 'Er was sprake van een konsumerend deelnemersveld.' Dergelijke uitspraken zijn prikkelend en krijgen een effect. Laten we ervan uitgaan dat de schrijvers van bovenstaande citaten het ons even moeilijk willen maken.
Mijn eerste reactie was: 'Dat kunnen ze niet maken'. Niemand noemt ongestraft, een studie-dag-ganger/ster konsumerend en onkritisch. Het uitblijven van een initiatief is nog geen reden om dergelijke typeringen achter te laten.
En zo heb ik na drie maal (her)lezen besloten te reageren.


Verstoppen en weer opzoeken

Sinds enkele jaren worden docenten bewegingsonderwijs geacht ook les te kunnen geven aan de kleuters. Voor velen van ons is dit nog een onbekend terrein daar ze er tijdens de opleiding noch binnen hun werksituatie mee in aanraking zijn geweest. Op de akademies wordt er op dit moment nog hard gewerkt om toekomstige kollega's zo goed mogelijk voor te bereiden op het lesgeven aan kleuters. Omat er maar weinig tijd ingeruimd kan worden is het niet gemakkelijk een effektieve lessenreeks samen te stellen.
Voor diegene, en natuurlijk ook nadere geïnteresseerden, die niet hebben mogen profiteren van de extra aandacht voor bewegingsonderwijs aan kleuters tijdens hun opleiding, hieronder een kleine bijdrage.


Twin Speaks

't Lijkt me zinvol om vooraf aan te geven, op grond waarvan dit schrijven tot stand gekomen is.
Ik heb meerdere Webben doorgelezen en meerdere studiedagen gevolgd en geconstateerd dat een hoop onderwerpen daarbinnen, samenvallen onder de noemer bewegingsonderwijs. (Zie de voorkant van elk Web of uitnodiging studiedag.) Voorbeelden uit het afgelopen jaar zijn: Circus, P.M.T., vliegeren, het thema zelfverdediging voor meisjes en ga zo maar door.
Ik begon me af te vragen waar het allemaal vandaan kwam en waar het allemaal naar toe moest. Vanuit welke theoretische achtergrond komen onderwerpen in het Web/op studiedagen? Welke criteria worden gehanteerd? Vragen reizen op en een zoektocht naar antwoorden start.


Il y a: Mat-glijden