Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Een stage basisonderwijs binnen de RSGN

Nico Schaddelee volgt op de (alo een speciale opleiding om zijn eerste graads MO-p diploma te halen. Samen met 15 medestudenten volgen zij een 2 jarige opleiding. Elke vrijdag zijn er lessen op de (alo en de andere dagen van de week geven ze les op een Reformatorische voortgezet onderwijs school. De studenten hebben al een andere onderwijsbevoegdheid gehaald op de Pabo of op een andere leraarsopleiding.
In het tweede studiejaar moeten de studenten een jaar lang stage lopen op een basisschool. Hier een stageverslag van Nico. Hij heeft vroeger als groepsleerkracht op een basisschool gewerkt en is 13 jaar geleden door gestroomd naar het voortgezet onderwijs. De studenten hadden vanuit de Calo de opdracht gekregen, om drie weken achter elkaar dezelfde driegroepjes les aan te bieden. Bij een klas van 30 kinderen moesten de activiteiten dubbel worden uitgezet zodat er eigenlijk 6 groepjes tegelijk aan het werk waren.


Intervisiegroep Psychomotore Therapeuten

Door middel van dit artikel willen we een beeld geven van de manier waarop intervisie wordt gehouden binnen onze intervisiegroep voor Psychomotore Therapeuten in Zwolle. Binnen de Psychomotorische Therapie (en Geestelijke Gezondheidszorg) is het gebruikelijk intervisie te hebben met collega's van verschillende instellingen. Wij zijn er niet helemaal van op hoogte in hoeverre er ook binnen het onderwijs intervisie wordt gehouden, maar misschien kan dit artikel, als er behoefte aan is, een aanzet geven.


Zonder woorden


Opvoeden door de anonieme burger in het publieke domein

Dit artikel tracht kort antwoord te geven op de vraag of anonieme burgers, in Nederland in de jaren '90, in openbare opvoedingssituaties het recht hebben om andermans
kinderen op te voeden. Om antwoord op deze vraag te krijgen,
heb is een pad van algemeen naar concreet gevolgd.


Rendez-vous over Gert van Driel en Arvid Sandiford


"Die zetten we gewoon vooraan..."

Ik had net 2b weer gehad en liep naar de docentenkamer. Gelukkig even pauze, dat kon ik wel gebruiken.


"Ik zie niks want ik heb overzicht"

Dat het woord 'overzicht' meerdere betekenissen heeft zal niemand verbazen. Dit werd nogmaals bevestigd tijdens gesprekken met studenten van de Fontys Pabo Eindhoven.
Aanleiding van het gesprek was de mogelijkheid of onmogelijkheid om zelfstandig een vierhoeken les te verzorgen. Als voornaamste reden voor het als onmogelijk beschouwen van het verzorgen van een vierhoeken les, droegen zij het gebrek aan overzicht aan. Na doorvragen werd ons duidelijk dat de opvattingen van de studenten over de term 'overzicht' niet overeen kwamen met de ideeën die wij daarover hadden. In dit artikel willen we jullie deelgenoot maken van de gesprekken die daaruit voortvloeiden en de vervolgen die wij aan de hand daarvan gekozen hebben.


Knipseltje

Ingezonden door Claudia Emck
Afkomstig uit: Vrij Nederland - week 5 2001.