Header 't Web

Nummer 3


Artikelen

Een spiegel voor de vakwereld?

Op 8 december 2010 verdedigde dr. Hilde Bax in Tilburg haar proefschrift "De samenleving over de kwaliteit van bewegen & sport". Hilde werkt nu weer aan de ALO in Amsterdam, was
beleidsmedewerkster bij de KVLO, publiceerde over ethiek, schreef mee aan opleidingsboeken en het beroepsprofiel en werkte in het VOoZe is lid van de redactie van de Lichamelijke Opvoeding maar is als oud Calo-ster ook altijd betrokken geweest bij ontwikkelingen
van 't Web. Aandacht schenken aan haar dissertatie is daarom alleen al meer dan logisch.


Rendez-vous over Ingerlise Kooijman


Skillcity (deel 2). Samen vorm geven aan het netwerk rondom bewegen


Voetbal: 4-2 met keeper. Een lessenreeks voor brugklasgroepen


Het bewegen waard - Karel Verweij. Verhalen en beschouwingen over binnen- en buitenschools bewegen


Zonder woorden


Over keuzes in het bewegingsonderwijs

Bestaat er zoiets als een keuze, en waar kunnen we dan uit kiezen? Ik ben van mening dat er niet zoiets bestaat als een vrije keuze omdat er altijd een keuze wordt gemaakt binnen het denkkader van die persoon. Wat als er inderdaad niet zoiets bestaat als een vrije keuze? Zouden wij Lü docenten daar ons
voordeel dan mee kunnen doen? Ik ben op onderzoek gegaan hoe de keuze tot stand komt en waar we invloed op kunnen
uitoefenen om ons beoogde doel te halen. Als richtlijn heb ik de vraagstelling genomen; kan ik door middel van contextmanipulatie de keuze bij de leerling wegnemen?


Loopactiviteiten


Il y a: Sprintstart-boefje


Impressieverslag BOS dag. Almere Columbusschool


De waarheid van een vragenlijst. Column


Zegt de een tegen de ander... Zegt de ander...


Inhoudsopgave 2011-03